Primair onderwijs

Verrijkend onderwijs spreekt talenten aan en doet recht aan verschillen.

Dit vraagt om onderwijsprofessionals die vanuit een rijke leeromgeving doelgericht  kunnen inspelen op de capaciteiten, interesses en behoeften van alle leerlingen. Om dit te realiseren zijn schoolbrede onderwijsaanpassingen noodzakelijk die ook ruimte bieden om in te spelen op individuele ontwikkelingsbehoeften.

Visie, draagvlak, deskundigheid en faciliteiten van de school vormen hiervoor de basis.

 

.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Doelen peergroep

Belangrijke doelen van een 'peergroep' (verrijkingsgroep of plusklas) zijn:

  • ontmoeting van ontwikkelingsgelijken
  • sociale vorming (bijv. samenwerken en effectief leren communiceren)
  • emotionele ondersteuning (bijv. bevorderen van een growth mindset, om leren gaan met fouten maken)
  • cognitieve uitdaging
  • bevordering van metacognitieve vaardigheden

Werken aan doelen betekent dat zowel doelen op groepsniveau gesteld worden voor het programma in het algemeen, als doelen op individueel niveau vanuit de eigen leervragen van de leerlingen. Zelfinzicht en zelfreflectie zijn groepsdoelen die individueel nader geconcretiseerd kunnen worden vanuit de leervragen van de leerlingen. De evaluatie met de leerlingen moet gericht zijn op ontwikkeling, waarbij zowel aandacht is voor het (leer)proces als het (verbeterde) resultaat.