Inloggen?

Inloggen Help

Leermaterialen

Hieronder vindt u een overzicht van dit type bijdrage. U kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

  Supersterke rekenaars

  Rekenwedstrijd voor groep 8 leerlingen Supersterke Rekenaars is een rekenwedstrijd met 8 wekelijkse opdrachten voor leerlingen in groep 8 die goed zijn in rekenen en een extra uitdaging niet uit de weg gaan (Cito-score van I). In deze...

  1555
  Geplaatst door Henny Spaargaren

  Online lessen 'Wetenschapper in de klas'

  Vanaf 27 maart 2017 is de vernieuwde online cursus 'Wetenschapper in de klas' van start gegaan. In deze lessenserie maken kinderen uit de bovenbouw van het PO kennis met de universiteit. Er staat een breed aanbod van lessen gepland, uiteenlopend van astro

  1497
  Geplaatst door Douwe van der Tuin

  Project Talentmix - Iedereen heeft talent

  Talentmix is een compleet pakket voor de bovenbouw van het basisonderwijs, waarbij leerlingen zicht bewust worden van hun talent en deze kennis gaan toepassen in activiteiten. Met een kleurrijk Doeboek worden de leerlingen aan het denken én aan het werk g

  1926
  Geplaatst door Ard Huizinga

  Kunstgeschiedenis

  Methode voor leerlingen die aan de slag willen met kunst en geschiedenis en extra uitdaging kunnen gebruiken.

  1020
  Geplaatst door Emmi Visser

  Taal(eigen)wijs

  Taal(eigen)wijs zijn werkboeken voor de goede taalleerling. De werkboeken zijn heel nauw verbonden met de kerndoelen voor Nederlands in het primair onderwijs, maar bieden diepere en verrassender opdrachten dan het reguliere curriculum.

  1000
  Geplaatst door Emmi Visser

  BreinPlein!

  Bouw- en speelmateriaal, puzzels, denk- en concentratiespellen voor leerlingen op de basisschool. BreinPlein! richt zich op de ontwikkeling van ruimtelijk denken en redeneren, bouwen & handelen, en probleemoplossen.

  4026
  Geplaatst door Astrid Timmermans

  Literatuur en Creatief Schrijven

  Het werkboek Literatuur en Creatief Schrijven is bedoeld voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8 die extra uitdaging of stimulatie kunnen gebruiken op het gebied van taal, schrijven en fantasie.

  1162
  Geplaatst door Emmi Visser

  Denken over Taal groep 3 t/m 8

  De reeks Denken over Taal gaat over alles wat met taal te maken heeft. Leerlingen ontdekken hoe bijzonder taal eigenlijk is, maken kennis met talen van over de hele wereld en leren de creatieve kant van taal kennen.

  1459
  Geplaatst door Emmi Visser

  Expeditie Moendoes

  Expeditie Moendoes is een spannend spel met opdrachtkaartjes, waarin leerlingen een onbekende planeet in kaart brengen. Ze moeten daarvoor informatie verzamelen, gegevens uitwisselen en conclusies publiceren: kortom, te werk gaan als een team wetenschappe

  3964
  Geplaatst door Astrid Timmermans

  Samenwerken op niveau met BE COOL!

  Artikel BECOOL Talent.pdf

  Het BE COOL! project had als doel een leeromgeving te ontwikkeling waarin de (hoog)begaafde leerlingen niet uit de klas worden gehaald, maar juist een eigen plek krijgen binnen die klassensituatie. Alle leerlingen werken samen aan hetzelfde probleem. Iede

  4157
  Geplaatst door Manon Hulsbeek
Organisatie: CED-Groep
Functie: Specialist begaafdheid, OnderwijsInformatieSpecialist
Organisatie: Manon Hulsbeek, differentiatie en begaafdheid
Functie: Onderwijsadviseur/ontwikkelaar lesmateriaal
Organisatie: Ingeniosa
Functie: Specialist begaafdheid, Educatief auteur
Organisatie: Platform Bèta Techniek
Functie: Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Beleidsmedewerker, Opleider/trainer, Uitgever, Kwartierkmaker Toptalenten Regio Utrecht West-Gelderland
Functie: Coordinator Wetenschapsknooppunt Noord-Nederland
Functie: Uitgever