Profielfoto van Antoinette Gerichhausen

Antoinette Gerichhausen

Uitlijning profielfoto

Over Antoinette

Enthousiast en met veel passie werk ik aan leermateriaal voor (hoog)begaafde leerlingen op de basisschool waarmee zij uitgedaagd worden om te gaan leren; bij voorkeur in de eigen groep met alle bekende leerlingen en vrienden om zich heen. Op https://www.cinospaans.nl/ vindt u al het materiaal.

Expertise op thema's

Algemene opleiding(en)

  • Romaanse Talen (WO)

Scholing op gebied van (hoog)begaafdheid

  • Specialist van nature, kennis uit ervaring opgedaan, uit onderzoeksmateriaal en invoelend, veel wetenschappelijke onderzoeken gelezen over hoogbegaafdheid en meegenomen in mijn werk.

Aanvullende relevante specialisatie(s)

Twee productlijnen gemaakt voor de (hoog)begaafden:

1. Voor het verkrijgen van een grote spanningsboog

Leermethode geschreven voor de hoogbegaafde basisscholier waarmee hij in blokken van twee jaar Spaans kan leren. De didactiek van het eerste blok is gebaseerd op de 'zeven wegen naar een gelukkig leven' van Deepak Chopra. De leerling krijgt de kans zichzelf en de ander te leren zien en te leren kennen en tevens maakt hij kennis met de eerste Spaanse klanken en woorden. De didactiek van de volgende twee leerblokken is gebaseerd op het TASC-model van Belle Wallace en is opgebouwd rondom de leerdoelen in elk hoofdstuk. Het hoogbegaafde kind kan samen met alle anderen in de groep Spaans leren. Ze worden bewust gemaakt van het leerproces. Het helpt hen het geheel te overzien, samen te werken en inzicht te krijgen in dat proces.

Daarnaast door de samenwerking leren ze elkaar te respecteren, de verschillen te waarderen, ze leren elkaar te stimuleren in het leren en inzicht te krijgen in hun eigen leerproces. "Ze leren daadwerkelijk zelfverantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leren", aldus een coach/begeleider van een groep van Vostok Purmerend. De leerkracht is de coach /begeleider op het leerproces. Het is geen vereiste dat de leerkracht Spaans beheerst.

Tip: Leg in elk lokaal een deel van de leermethode en laat de leerlingen zelf kiezen om een extra uitdaging op te pakken als ze er behoefte aan hebben. Geef ze de tijd en de ruimte om deze reis te beginnen en om hem af te ronden.

2. Vanaf 7 november 2022 bieden we projecten aan met een spanningsboog van maximaal 10 weken.

In samenwerking met Jeroen Hollander van PONTE, Expertisecentrum Hoogbegaafdheid, bieden wij aan groep 6 tot en met 8 van de basisschool projecten aan onder de naam Projectpark.

Het doel dat wij willen bereiken is dat leerlingen zelfstandig (alleen of samen) met minimale begeleiding van de leerkracht met dit project aan de slag kunnen. Het project is daarmee inzetbaar voor zowel reguliere klassen als verrijkingsgroepen. De didactiek binnen het materiaal volgt de principes van het TASC-model (Thinking Actively in a Social Context), waarbij binnen het project de leerlingen zelf keuzes kunnen maken wat ze willen leren en welke eindopdracht ze willen kiezen maar met tussentijdse controle momenten.

De leerling behoudt zijn autonomie in dit project. Op deze manier sluit de opdracht aan bij de interesse van de leerling, maar blijft de leerkracht controle houden over het eindproduct met vastgestelde kaders en doelen.

Alle projecten van Projectpark worden verdeeld over vier fasen. Gedurende de eerste twee fasen werken de leerlingen online, de laatste 2 fasen werken ze vooral met werkplannen, werkbladen en terugblikformulieren. Verder worden alle projecten verdeeld over vier thema’s waaruit de leerling een thema kan kiezen die hem het meest aanspreekt, waar de leerling “op aan gaat” en enthousiast van wordt.

Bezoek de websites van Cinospaans en van Projectpark en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Verbonden aan een instantie

Beroepsmatig geregistreerd bij

Bijdragen van Antoinette

Antoinette Gerichhausen heeft in totaal 9 items bijgedragen (waarvan 4 voor jou toegankelijk).

Item Type Datum
Leermateriaal 18-10-2019
Reactie 15-05-2019
Reactie 15-05-2019
Leermateriaal