Leermateriaal

Uitdagende projecten van Projectpark

Profielfoto van Antoinette Gerichhausen
20 december 2022 | 1 minuut lezen
Didactiek

Het idee is dat leerlingen zelfstandig met minimale begeleiding van de leerkracht met dit project aan de slag kunnen. Het project is daarmee inzetbaar voor zowel reguliere klassen als verrijkingsgroepen. De didactiek binnen het materiaal volgt de principes van het TASC-model (Thinking Actively in a Social Context), waarbij binnen het project de leerlingen zelf keuzes kunnen maken wat ze willen leren en welke eindopdracht ze willen kiezen maar met tussentijdse controle momenten. De leerling behoudt zijn autonomie in dit project. Op deze manier sluit de opdracht aan bij de interesse van de leerling, maar blijft de leerkracht controle houden over het eindproduct met vastgestelde kaders en doelen.

Projecten

Elk project bestaat uit 4 fases. Deze fasen zijn gebaseerd op de stappen uit het TASC-model. In Projectpark noemen we deze fasen “trappen”, waarin de leerling steeds op een hoger denkniveau met het onderwerp aan de slag gaat.

  • In fase 1 maakt de leerling kennis met het onderwerp. Dit doet hij of zij door een video te bekijken of een artikel te lezen.
  • In fase 2 gaat de leerling zich verdiepen in verschillende onderzoeksrichtingen. Deze onderzoeksrichtingen sluiten aan bij verschillende vakgebieden. Op deze manier verkent de leerling welke eindopdracht het beste bij hem of haar past.
  • In fase 3 kiest de leerling de eindopdracht. Deze sluit aan bij één van de verschillende onderzoeksrichtingen. Duidelijke aanwijzingen, een werkplan en bronnen zorgen dat de leerling voldoende bagage en structuur heeft om hier aan te werken.
  • In fase 4 presenteert de leerling zijn eindopdracht en kijkt hij of zij middels een bij de eindopdracht passend evaluatieformulier kritisch naar zijn of haar eindproduct.

Na elke fase moet de leerling steeds een aantal korte vragen beantwoorden, die gaan over zijn of haar leerproces. Op die manier wordt de leerling gestimuleerd kort na te denken over hetgeen hij of zij deze fase heeft geleerd of hetgeen hij of zij wil gaan leren in de volgende fase.

1 document en 1 links toegevoegd