Organisatie

PONTE - Expertise Centrum Hoogbegaafdheid

Contactgegevens

Contactpersoon

Sector(en)

 • Primair onderwijs (PO)
  • Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs (VO)
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)
  • Gymnasium

Type instantie

 • Onderwijsadviesbureau
 • Onderzoeksinstituut
 • Opleidingsinstituut

Diensten

 • Diagnostiek en begeleiding leerlingen
  • Didactisch onderzoek
  • Psychologisch onderzoek
  • Schoolkeuze en beroepskeuze onderzoek
 • Ontwikkeling lesmethoden en –materialen
 • Opleiding voor onderwijsprofessionals
 • Ouderadvisering
  • Advies
  • Bemiddelingsgesprekken met school
 • Schoolbegeleiding en advisering
  • Coaching
  • Schoolontwikkeling
 • Psychologisch Adviesbureau PONTE onderzoekt vanaf 2000 kinderen en (jong)volwassenen met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong. Tevens organiseert PONTE sinds 2005 meerdere plusklassen in de Randstad.

Expertise

 • Leer- en werkstrategieën
 • Leerkrachtcompetenties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling
 • Meervoudige Intelligentie
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Onderwijsaanpassingen
 • Oplossingsgericht werken
 • Organisatie en beleid
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften

Meer informatie

Wilt u als school of bovenschools bestuur een plusklas aanbieden aan uw meer- en hoogbegaafde kinderen, dan kunt u ervoor kiezen om deze volledig aan ons uit te besteden.


Met ons PONTE PLUS programma bieden wij hoogwaardige professionele plusklassen voor het primair onderwijs, volledig in service.

Wat hebben wij u te bieden?

 • Onze expertise en ervaring met hoogbegaafde kinderen, opgebouwd over een periode van meer dan 10 jaar.
 • Ons team bestaat uit verschillende deskundigen die ruime ervaring hebben met het werken met hoogbegaafde kinderen.
 • Een succesvol lesprogramma, afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van het individuele kind.
 • Centraal binnen ons programma staat de sociaal emotionele ontwikkeling van het hoogbegaafde kind.
 • Bovenstaand programma wordt eveneens aangeboden via een electronische leerlomgeving, waardoor de plusklas ook wordt geintegreerd in de klas.

 

Uw voordelen:

 • Snelle realisatie van een plusklas van hoge kwaliteit
 • Professionele organisatie
 • Ontwikkeling van talenten binnen de school
 • Aantrekkelijk programma voor nieuwe leerlingen
 • Behoud van de eigen schoolidentiteit

Locatie

Schinkelse Baan
2908 LE Capelle aan den IJssel
Nederland