Leermateriaal

Juan y Rosa leermethode

Profielfoto van Antoinette Gerichhausen
18 oktober 2019 | 1 minuut lezen

Een speciale, bijzondere, andere leermethode dan je gewend bent

Deze leermethode houdt de hoogbegaafde leerling in de reguliere klas en hij of zij blijft in contact met alle anderen, die behoefte hebben aan een extra uitdaging met een loop van twee jaar. De leerling verbindt zich twee jaar aan een deel; de methode bestaat uit drie delen. Dus de leerling kan zich maximaal voor zes jaar verbinden aan deze leermethode om Spaans te leren op een A2+ niveau van het Europees Referentie Kader (ERK). 

Samen met de andere leerlingen kan de hoogbegaafde deze uitdaging aangaan op het moment wanneer hij er aan toe is. De leermethode is afgestemd op de eigenschappen van de hoogbegaafde en er kan mee worden gedifferentieerd zodat ieder andere leerling er ook Spaans mee kan leren. De onderwerpen voor de allerjongsten in deel 0 zijn gevormd rond "de zeven wegen naar een gelukkig leven" van Deepak Chopra en de onderwerpen van deel 1 en 2 bevinden zich binnen  hun belevingswereld. Ze leren om te gaan met lesstof waarvoor een grote spanningsboog nodig is. Het gaat in deze leermethode meer om de weg die ze bewandelen dan om het resultaat. Ze worden door de leermethode begeleid het op hun eigen wijze te doen en in verbinding te blijven leren met hun klasgenoten. Het is een stimulans voor de hoogbegaafde om zichzelf te laten zien en anderen te leren kennen.    

De leermethode is ook geschikt gemaakt voor de Engelstalige hoogbegaafde leerlingen. 

1 document en 1 links toegevoegd