Organisatie

@Juan y Rosa / Cino spaans

Contactgegevens

Contactpersoon

Sector(en)

 • Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)
 • Primair onderwijs (PO)
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs

Type instantie

 • Uitgeverij
 • Uitgeverij van een speciaal voor hoogbegaafde leerlingen gemaakte leermethode, de leermethode 'Juan y Rosa'. Deze leermethode laar leerlingen samenwerken met alle anderen die graag Spaans willen leren en leert hen zelfverantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces. Ze kunnen op eigen snelheid en niveau Spaans leren met deze methode en worden begeleid in het boek door de stier Don Toro en begeleidende audioclips. De groepsleerkracht is de coach/begeleider van de leerling op zijn leerproces. Kennis van het Spaans is geen vereiste. De leermethode is uitgegeven in drie delen, elk deel gevuld met lesstof voor twee jaar. Een leermethode die een spanningsboog vereist van de hoogbegaafde, twee jaar werken met elkaar en werken aan het Spaans.

Diensten

 • Ontwikkeling lesmethoden en –materialen
 • Schoolbegeleiding en advisering
  • Coaching
  • Materialenvoorlichting
 • U kunt met mij een afspraak maken om op uw school een voorlichting te komen geven over de leermethode en over de implementatie ervan in uw school zoals aan te bevelen vanuit het beste gebruik van de leermethode. Tip: Leg in elk lokaal een deel van de leermethode en laat de leerlingen zelf kiezen om een extra uitdaging op te pakken als ze er behoefte aan hebben. Geef ze de tijd en de ruimte om deze reis te beginnen en om hem af te ronden.

Expertise

 • Beelddenken
 • Dubbel bijzonder
  • begaafd en emotionele problemen
  • begaafd en lees/ spellingsproblemen
  • begaafd en motorische problemen
  • begaafd en rekenproblemen
  • begaafd en schrijfproblemen
  • begaafd en sociale problemen
  • begaafd en spraak en/of taalproblemen
  • begaafd en waarnemingsproblemen
  • begaafd en werkhoudingsproblemen
 • Executieve functies
 • Faalangst
 • Gespreksvoering met kinderen
 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Leer- en werkstrategieën
 • Leerkrachtcompetenties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling
 • Meervoudige Intelligentie
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Onderwijsaanpassingen
 • Opbrengstgericht werken/ Handelingsgericht werken
 • Oplossingsgericht werken
 • Organisatie en beleid
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften
 • Al deze expertise heb ik opgedaan mede door de begeleiding van drie kinderen naar volwassenheid en het leren op eigen benen te staan. De expertise is dus opgebouwd uit ervaring en deels uit boeken, wetenschappelijke onderzoeken en door studie. De studie heeft zich niet gericht op specifiek één vakgebied maar op het leren op mezelf te vertrouwen.

Aangesloten professionals (1)

Meer informatie

Nederlandse versie 'Juan y Rosa':
Website: https://www.juanyrosa.nl
Implementatiemodel - Prezi: https://bit.ly/1BINfce 
Spaans leren met de 'Juan y Rosa'-leermethode - Prezi: https://prezi.com/view/XAcN6hubdy1uAxBdccjT

English version 'Juan y Rosa':
Website: https://www.juanyrosa.com
Implementation model - Prezi: https://bit.ly/2QEH9dd
Learning Spanish with the 'Juan y Rosa' learning method - Prezi: https://prezi.com/view/25ZH8ta0Mr3WucNe1lTq

Locatie

Winterdijk
6851MT Huissen
Nederland