Leermateriaal

KNAP leren leren om te kunnen leren

Profielfoto van Jimke Nicolai
24 januari 2022 | 1 minuut lezen

Hoogbegaafde kinderen motiveren en serieus te nemen, daar gaat het bij KNAP, leren leren om te kunnen leren om. Ze hebben baat bij zorg en aandacht voor de ontwikkeling van hun executieve functies, metacognitieve vaardigheden. Stoppen met eindeloos praten, maar doen! Afgelopen jaren ontwikkelden we 5 onderzoeken voor en door hoogbegaafde kinderen uit de bovenbouw van Primair Onderwijs. Onderzoeken die ze zelf uitvoeren. Onderzoeken om te leren hoe je (het beste) kunt leren. We baseerden ons daarbij op theorie en praktijk. Alle onderzoeken zijn in de praktijk getest door de auteurs Folkert Oldersma en Dick Kooistra.

Het betreft 5 onderzoeken in de vorm van werkboeken en een begeleidersdeel. We bieden het in een ringmap (4 rings) aan als totaalpakket. De werkboeken zijn ook los verkrijgbaar. Scholen die het gehele pakket aanschaffen krijgen een vrijstelling om te kopiëren. De onderzoeken bestaan uit meerdere zeer gevarieerde onderdelen met oefeningen. 

Kinderen voeren de onderzoeken zelfstandig uit en krijgen daarmee zicht op hun leeraanpak, inzicht in zichzelf, hun intelligentie. Elk onderzoek sluit af met een reflectie en evaluatie met de begeleider/leraar.

Onderzoek 1 HOE KNAP? Het kind leert zichzelf kennen op het gebied van 
hoge intelligentie en onderzoekt de vaardigheid op het gebied van het leren. 

Onderzoek 2 KNAP INGEWIKKELD Het kind leert over de werking van het brein en het geheugen.

Onderzoek 3 KNAP GELEERD Het kind onderzoekt ordenen en plannen. Het kind verkent diverse studievaardigheden en onderzoekt het belang van de positieve instelling en motivatie bij het leren.

Onderzoek 4 KNAP GEVONDEN Het kind leert het onderzoeken, uitzoeken, ontwerpen en ondernemen.

Onderzoek 5 KNAP GEDAAN Het kind onderzoekt presenteren. Het kind onderzoekt samenwerken, omgaan met andere mensen.       

De onderzoeken kunnen individueel door de kinderen worden gemaakt. De nadruk ligt steeds op de zelfstandigheid van het kind, maar dat betekent niet dat er geen rol is voor de begeleider. De begeleider steunt, enthousiasmeert en controleert. Het fundament van ‘KNAP’ bestaat uit de Onderzoeken 1 en 2. Zij dienen als startpunt te fungeren. Op grond van de behoeftes van het kind worden de Onderzoeken 3 tot en met 5 wel of niet gemaakt. Daarbij kan de volgorde zelf gekozen worden. 

1 document toegevoegd