Binnen onderwijs: Primair onderwijs

Primair onderwijs

Excellent onderwijs doet recht aan verschillen.

Dit vraagt om onderwijsprofessionals die vanuit een rijke leeromgeving doelgericht  kunnen inspelen op de capaciteiten, interesses en behoeften van alle leerlingen. Om dit te realiseren zijn schoolbrede onderwijsaanpassingen noodzakelijk die ook ruimte bieden om in te spelen op individuele onderwijsbehoeften.

Visie, draagvlak, deskundigheid en faciliteiten van de school vormen hiervoor de basis.

 

.

Verrijken

Kader voor ontwikkelingRecht doen aan individuele verschillen

De samenstelling van de groep, die structureel verrijkingsonderwijs nodig heeft, is divers. Dit variëert van de goed presterende (bovengemiddelde) leerlingen, de slimme (intelligente) leerlingen, zeer intelligente leerlingen tot en met leerlingen met (een hoge mate van) begaafdheidskenmerken. Door de grote diversiteit is het niet mogelijk om één vooraf bepaald verrijkingsaanbod te bieden dat voor alle leerlingen binnen deze "groep" uitdagend en betekenisvol is.

Ook binnen de kleinere groep van leerlingen met begaafdheidskenmerken zijn de onderlinge verschillen groot! Er kan dan ook pas daadwerkelijk sprake van een doorgaande leerlijn, wanneer bij het vormgeven van verrrijkingsonderwijs wordt uitgegaan van onderwijsbehoeften van leerlingen. Om te kunnen spreken van een leerlijn dient er sprake te zijn van een beredeneerde opbouw in inhoud, doelen en leeractiviteiten, die recht doet aan individuele verschillen. Dit betekent dus dat het niet mogelijk is om vooraf gestructureerde doorgaande leerlijnen voor dé (hoog)begaafde leerlingen samen te stellen. Wél is het mogelijk om in gesprek met de leerling en door het opdoen van ervaring met een rijk, gevarieerd en uitdagend aanbod steeds beter zicht te krijgen op wat leerlingen nodig hebben, waardoor hier steeds bewuster en doelgerichter invulling aan gegeven kan worden. Het gaat dus om het loslaten van een voorgestructureerd aanbod en in interactie met de leerling op zoek blijven naar een écht passend aanbod.

Inspelen op begaafdheidskenmerken

Andere opdrachten zijn nodig om in te spelen op de eigenschappen die kenmerkend zijn voor begaafde leerlingen. Verrijkingsmateriaal dient dan ook te voldoen aan de criteria voor verrijking.

In veel methoden is extra lesstof opgenomen die verrijkingsstof genoemd wordt. Deze stof is vaak wel wat moeilijker, maar biedt niet de werkelijke uitdaging voor begaafde leerlingen. Extra werk in de vorm van 'meer van het zelfde of hooguit iets moeilijker' voegt voor hen weinig tot niets toe.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties