Vmbo

Talentontwikkeling vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod waarbinnen leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast is goede begeleiding van leerlingen essentieel. Door ruimte te bieden aan stimulering, herkenning en ontwikkeling van talenten kunnen leerlingen optimaal tot hun recht komen. De informatie op deze website zal de komende maanden sterk worden uitgebreid en helpt u daarbij.
 

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Daag jezelf uit!

Vanuit de visie van een ‘daag jezelf uit-school’ is talentontwikkeling bestemd voor een groep leerlingen die extra uitdaging aankunnen. Deze leerlingen worden in de volle breedte extra uitgedaagd worden om hun talent(en) verder te ontwikkelen en te verdiepen. Voor ‘daag jezelf uit-scholen’ kan bijvoorbeeld gedacht worden aan projecten die het opstromen van leerlingen naar een hoger niveau bevorderen.

Op deze pagina kunt u een aantal schoolportretten vinden die passen bij de benadering van een ‘daag jezelf uit-school’. Ook vindt u hier suggesties voor een verdere invulling.

Hoe geven Vmbo-scholen vorm aan talentontwikkeling op school? Op welke wijze zorgen zij voor inbedding en continuïteit van het programma? Hoe volgen zij de leerlingen en welke tips hebben zij voor beginnende scholen?

Aan de hand van deze vragen zijn een aantal Vmbo-scholen geportretteerd. De portretten zijn gemaakt op basis van gesprekken met schoolleiders, leraren en/of leerlingen. De schoolportretten dienen als inspiratie voor scholen die aan de slag willen met talentontwikkeling op het Vmbo.

Schoolportretten
De thbo-route Kennemer College, Heemskerk
Talentontwikkeling voor uitblinkers in vakken Ulenhofcollege, Doetinchem
Mavo plus en sporttalentontwikkeling
(dit voorbeeld sluit gedeeltelijk ook aan
op de visie 'Profileer je talent!')
OSG Winkler Prins, Veendam