Vmbo

Talentontwikkeling vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod waarbinnen leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast is goede begeleiding van leerlingen essentieel. Door ruimte te bieden aan stimulering, herkenning en ontwikkeling van talenten kunnen leerlingen optimaal tot hun recht komen. De informatie op deze website zal de komende maanden sterk worden uitgebreid en helpt u daarbij.
 

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Ontdek waar je goed in bent!

Vanuit de visie van een ‘ontdek waar je goed in bent-school’ is talentontwikkeling gericht op alle leerlingen. Leerlingen kunnen hun talent binnen het reguliere onderwijsprogramma verder ontwikkelen. De inhoud van de talentlessen is voor deze scholen gerelateerd aan de kerndoelen, eindtermen en/of de preambule.

Op deze pagina kunt u een schoolportret dat past bij de benadering van een ‘ontdek waar je goed in bent-school’. Suggesties voor een verdere invulling kunt u vinden bij ‘Talent in vakken’.

Hoe geven Vmbo-scholen vorm aan talentontwikkeling op school? Op welke wijze zorgen zij voor inbedding en continuïteit van het programma? Hoe volgen zij de leerlingen en welke tips hebben zij voor beginnende scholen?

Aan de hand van deze vragen zijn een aantal Vmbo-scholen geportretteerd. De portretten zijn gemaakt op basis van gesprekken met schoolleiders, leraren en/of leerlingen. De schoolportretten dienen als inspiratie voor scholen die aan de slag willen met talentontwikkeling op het Vmbo.

Schoolportret
Diffentiatie binnen vakken in bb en kb RSG Pantarijn