Vmbo

Talentontwikkeling vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod waarbinnen leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast is goede begeleiding van leerlingen essentieel. Door ruimte te bieden aan stimulering, herkenning en ontwikkeling van talenten kunnen leerlingen optimaal tot hun recht komen. De informatie op deze website zal de komende maanden sterk worden uitgebreid en helpt u daarbij.
 

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Talentontwikkeling/arrangementen

Er is sprake van talent als iemand een prestatie op een bijzondere manier realiseert. Mensen kunnen over meerdere talenten beschikken. Het aanbieden van een goed, op talentontwikkeling gericht onderwijsprogramma en ontwikkelingsgerichte begeleidingssystematiek is van belang om de talentontwikkeling verder te ondersteunen.

Er zijn verschillende visies of invalshoeken van waaruit u kunt werken aan een goed onderwijsprogramma voor talentontwikkeling. SLO heeft diverse vmbo-scholen geportretteerd. Hierin wordt beschreven hoe zij vorm geven aan talentontwikkeling en op welke wijze zij zorgen voor inbedding en continuïteit in het programma. De portretten zijn gemaakt op basis van gesprekken met schoolleiders, leraren en/of leerlingen. De schoolportretten dienen als inspiratie voor scholen die aan de slag willen met talentontwikkeling op het Vmbo.

Visies op talentontwikkeling

Bij de totstandkoming van de portretten van scholen is onder andere verkend vanuit welke visie(s) op talentontwikkeling de scholen invulling geven aan talentprogramma's. In onderstaand Kwadrantenmodel Talentontwikkeling Vmbo worden de verschillende visies weergegeven.

Wilt u weten welke visie op talentontwikkeling het best bij uw school past? Doe dan de quickscan!

Bronnen

  • Van latent naar talent
    Inpectie van het Onderwijs (2012). Van latent naar talent: Een inventariserend onderzoek naar talentontwikkeling in het Voortgezet Onderwijs. Den Haag: Inspectie van het Onderwijs in opdracht van het Ministerie van OCW.