Inloggen?

Inloggen Help

Hulpmiddelen

Hieronder vindt u een overzicht van dit type bijdrage. U kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

  Leerlingevaluatie talentgerichte leeractiviteiten

  Leerlingevaluatie_talentlessen.docx

  Voorbeeld van een vragenlijst voor leerlingen met als doel leeractiviteiten binnen een talentenprogramma te evalueren.

  1011
  Geplaatst door Redactie SLO

  Beoordeling: kernvragen en voorbeeldinstrumenten

  kernvragen_voor_beoordeling_en_voorbeeldinstrumenten.docx

  Met deze kernvragen kunt u komen tot een zinvolle beoordeling van leeractiviteiten.

  763
  Geplaatst door Redactie SLO

  Korte proces-evaluatie talentontwikkeling

  Korte procesevaluatie talentontwikkeling.docx

  Met dit instrument komt u aan de hand van een korte checklist snel tot een aantal verbeterpunten voor uw huidige aanpak voor talentontwikkeling.

  994
  Geplaatst door Redactie SLO

  Web der bevoegden

  Web der bevoegden.docx

  Kom tot een helder overzicht van alle betrokkenen, beslissers en contactpersonen waar u mee te maken krijgt bij het maken van een programma voor talentontwikkeling.

  1156
  Geplaatst door Redactie SLO

  Monitor evaluatiefase talentontwikkeling havo-vwo

  monitor-talentontwikkeling-evaluatie.docx

  Dit instrument helpt een teamleider en zijn projectteam om het ontwikkeltraject van onderwijs voor talentontwikkeling blijvend te overzien. Om gedurende het ontwikkeltraject na te gaan of het projectteam op schema ligt, is het belangrijk om op bepaalde mo

  822
  Geplaatst door Redactie SLO

  Monitor uitvoeringsfase talentontwikkeling

  monitor-talentontwikkeling-uitvoering.docx

  Dit instrument helpt een teamleider en zijn projectteam om het ontwikkeltraject van talentonderwijs blijvend te overzien. Om gedurende het ontwikkeltraject na te gaan of het projectteam op schema ligt, is het belangrijk om op bepaalde momenten een pas op

  826
  Geplaatst door Redactie SLO

  Monitor ontwerpfase talentontwikkeling havo-vwo

  monitor-talentontwikkeling-ontwerpfase.docx

  Dit instrument helpt een teamleider en zijn projectteam om het ontwikkeltraject van talentonderwijs blijvend te overzien. Om gedurende het ontwikkeltraject na te gaan of het projectteam op schema ligt, is het belangrijk om op bepaalde momenten een pas op

  690
  Geplaatst door Redactie SLO

  Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (DVO)

  Overzicht per vaardigheid - DVO Waaier A4.pdf
  Overzicht vaardigheden.pdf
  Poster - Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling - DVO.pdf
  Spectrum DVO.pdf

  Nieuwe 'Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling'! Een hulpmiddel om met leerlingen doelen te stellen. Hiermee kunnen zij vaardigheden ontwikkelen die nu én in de toekomst belangrijk zijn.

  31867
  Geplaatst door Redactie SLO

  Monitor onderzoeksfase talentontwikkeling havo-vwo

  monitor-talentontwikkeling-onderzoeksfase.docx

  Dit instrument helpt een teamleider en zijn projectteam om het ontwikkeltraject van talentonderwijs blijvend te overzien. Om gedurende het ontwikkeltraject na te gaan of het projectteam op schema ligt, is het belangrijk om op bepaalde momenten een pas op

  576
  Geplaatst door Redactie SLO

  Werkvorm ontwikkelcyclus vmbo

  7482 Aantekeningenblad ontwikkelcyclus.pdf
  7482 Werblad Ontwikkelcyclus.pdf
  Hulplijnen ontwikkelcyclus.pdf
  Kaartjes Ontwikkelcyclus (dubbelzijdig afdrukken).docx
  Toelichting met suggesties voor gebruik.docx

  Werkvorm om samen met uw team kennis te maken met de stappen die u kunt zetten om te komen tot een programma voor talentontwikkeling.

  1327
  Geplaatst door Redactie SLO