Vmbo

Talentontwikkeling vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod waarbinnen leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast is goede begeleiding van leerlingen essentieel. Door ruimte te bieden aan stimulering, herkenning en ontwikkeling van talenten kunnen leerlingen optimaal tot hun recht komen. De informatie op deze website zal de komende maanden sterk worden uitgebreid en helpt u daarbij.
 

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Ontdek je talent!

Vanuit de visie van een ‘ontdek je talent-school’ kunnen leerlingen kennismaken met verschillende interessegebieden. Talentontwikkeling staat voor deze scholen los van het reguliere lesprogramma, waarbij leerlingen kunnen kiezen uit een zeer divers aanbod.

Leerlingen die vanuit het basisonderwijs doorstromen naar het vmbo, hebben doorgaans andere (latente) talenten dan de leerlingen die doorstromen naar het havo/vwo. In veel gevallen zijn dat andere dan cognitieve talenten.

De kans is groot  dat deze (latente) talenten nog onvoldoende geconstateerd zijn of te weinig aandacht hebben gekregen. Voor het vmbo ligt er dus een grote uitdaging om leerlingen op een professionele manier te begeleiden in het ontdekken van dergelijke (latente) talenten. Wanneer leerlingen hun talenten ontdekken en bemerken dat zij ergens goed in zijn, kan dat niet alleen het zelfvertrouwen versterken, maar ook de creativiteit en de ondernemendheid.

Om een leerling te helpen ontdekken waar zijn talenten liggen, is een breed en gevarieerd onderwijsaanbod nodig en de mogelijkheid om te reageren op vragen vanuit de leerling. Vaak worden mogelijkheden gezocht in het aanbieden van een (additioneel) programma met cursussen / trainingen op het gebied van kunst, wereldorïentatie, sport, techniek of ondernemen, zie talentstromen.

Ook kan een relatie gelegd worden met loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB), omdat reflectie op kwaliteiten en motieven een belangrijk onderdeel is van loopbaanoriëntatie.

Het stimuleren en herkennen van talenten kan invulling krijgen vanuit diverse invalshoeken.

  • Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB)
  • Praktische sectororiëntatie (PSO)
  • Maatschappelijke stage

Er zijn nog geen schoolportretten beschikbaar met voorbeelden van scholen die vanuit deze visie invulling geven aan programma's voor talentontwikkeling.