Talentontwikkeling

Als je merkt dat een kind of jongere een talent heeft, wil je het kind of de jongere vaak stimuleren dit talent verder te ontwikkelen. Een vraag die daarbij speelt is: Hoe ontdek en herken je talenten?

Talent is het vermogen om iets goed te kunnen, iets wat je van nature schijnbaar moeiteloos af lijkt te gaan. Je kunt op verschillende gebieden aanleg hebben, bijvoorbeeld op het sociale, intellectuele, creatieve, praktische, fysieke en artistieke gebied. In welke mate en op welke gebieden je talenten liggen, is per persoon verschillend.

Talenten kunnen zichtbaar worden in je doen en laten, in activiteiten of in prestaties op één of meerdere domeinen. Talent kan bijvoorbeeld tot uiting komen op het gebied van wetenschap, techniek, sport, kunst, muziek, talen, of in de manier waarop je leiding geeft en met anderen omgaat. Om talenten zichtbaar te laten worden, kun je gebruik maken van stimulerend signaleren.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Sorteer op:

Verbreden: Chemieproject


De Leonardoschool in Venlo, een basisschool voor hoogbegaafde leerlingen, biedt hun leerlingen extra projecten aan naast het normale curriculum. Er wordt samengewerkt met bedrijven in de...

Redactie TalentStimuleren

Uitleg over (hoog)begaafdheid


Voor (hoog)begaafde leerlingen zullen aanpassingen in het onderwijsaanbod gemaakt moeten worden die verder gaan dan de aanpassingen die gemaakt worden voor de 'goede leerlingen' en de...

Redactie TalentStimuleren

Onderzoeksgroep (hoog)begaafdheid


Op Daltonbasisschool De Rank in Hengelo neemt een groepje hoogbegaafde leerlingen uit verschillende klassen samen één keer per week deel aan een ‘onderzoeksgroep hoog- en...

Redactie TalentStimuleren

Talentontwikkeling in het basisonderwijs


Op basisschool de Duinoordschool in Den Haag wordt gewerkt aan talentontwikkeling. Slimme leerlingen krijgen les van een verrijkingsleraar in de verrijkingsgroep.

Dit gebeurt door extra...

Redactie TalentStimuleren