Talentontwikkeling

Als je merkt dat een kind of jongere een talent heeft, wil je het kind of de jongere vaak stimuleren dit talent verder te ontwikkelen. Een vraag die daarbij speelt is: Hoe ontdek en herken je talenten?

Talent is het vermogen om iets goed te kunnen, iets wat je van nature schijnbaar moeiteloos af lijkt te gaan. Je kunt op verschillende gebieden aanleg hebben, bijvoorbeeld op het sociale, intellectuele, creatieve, praktische, fysieke en artistieke gebied. In welke mate en op welke gebieden je talenten liggen, is per persoon verschillend.

Talenten kunnen zichtbaar worden in je doen en laten, in activiteiten of in prestaties op één of meerdere domeinen. Talent kan bijvoorbeeld tot uiting komen op het gebied van wetenschap, techniek, sport, kunst, muziek, talen, of in de manier waarop je leiding geeft en met anderen omgaat. Om talenten zichtbaar te laten worden, kun je gebruik maken van stimulerend signaleren.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Sorteer op:

Werkbezoek Staatssecretaris Dekker aan Het Talent

Video van het werkbezoek in september 2013 van staatssecretaris Dekker op basisschool Het Talent, waar de talenten van alle leerlingen de volle aandacht krijgen.

Kader voor ontwikkeling

Kader met (denk)vaardigheden voor een brede talentontwikkeling.

Redactie TalentStimuleren

Model 'Talent in ontwikkeling'

Het model 'Talent in Ontwikkeling' laat zien welke factoren talentontwikkeling beinvloeden.

Waar een klein land groot in moet worden...

Een film over de Nederlandse zesjescultuur. De zesjescultuur die alom wordt erkend als hardnekkig probleem. Deze film gaat over de achtergrond van deze cultuur, maar gaat vooral in op de noodzaak...