Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset

Hieronder vind je een overzicht van dit type bijdrage. Je kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

Sorteer op:

Goals2030 - Burgerschapsonderwijs via de SDGs

Iedereen kan helpen de 17 werelddoelen te behalen. Doe je mee?Goals2030 daagt leerlingen (groepen 7 en 8) uit om op een leuke en creatieve manier mee te denken en te praten over de 17 werelddoelen (SDGs). Leerlingen ervaren dat zij zelf een bijdrage k
1 link toegevoegd

Uitdagende projecten van Projectpark

Projectpark is een reeks projecten waarin (hoog)begaafde leerlingen een onderwerp binnen vier verschillende thema's verkennen. Het is idee is dat leerlingen grotendeels zelfstandig het project kunnen doorlopen en zelf keuzes kunnen maken t.a.v. wat ze wil
1 document en 1 link toegevoegd

KNAP leren leren om te kunnen leren

Hoogbegaafde kinderen motiveren en serieus te nemen, daar gaat het bij KNAP, leren leren om te kunnen leren om. Ze hebben baat bij zorg en aandacht voor de ontwikkeling van hun executieve functies, metacognitieve vaardigheden.

TALENT - online leermodules cognitieve begaafdheid

Vergroot je kennis en je ervaring over cognitieve begaafdheid! Project TALENT stelt vol trots hun - gratis - online leermodules voor. Deze leermodules zijn bedoeld voor onderwijsprofessionals met geen tot weinig kennis van onderwijs aan cognitief begaafd

Ontdek wat jouw denkprofiel is!

Met deze interactieve e-learning module ontdekken leerlingen zelf wat hun eigen denkprofiel is!

Kwartetspel executieve functies by car

Met de autometafoor hebben we de 11 executieve functies volgens Dawson en Guare omgezet naar een metafoor in de belevingswereld van de kinderen. Het zorgt ervoor dat je een positieve gemeenschappelijke taal kunt spreken met de kinderen.

JuniorLab Onderzoekend Leren

De JuniorLab-lijn bestaat uit twee toolkits met onderzoekskaarten. In beide toolkits komen alle onderwerpen aan bod uit de domeinen Tijd, Ruimte, Natuur en Techniek en Mens en Samenleving, net als alle kerndoelen van Oriƫntatie op jezelf en de wereld (SLO

Toolkit Design Thinking

Het Erasmus+ programma Telent Education, opgezet dor de Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling heeft een Talent Education Toolkit for Teachers opgeleverd. Een van de 4 Toolkits biedt een methode om leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs

Junior MOOC: digilessen Duurzaamheid & onderzoek

Wat is wetenschap, en wat doet een wetenschapper nu eigenlijk? In een interactieve online lessenseries over duurzaamheid, komt elke week een andere wetenschapper aan het woord die je meeneemt in zijn of haar onderzoek.
1 link toegevoegd

Toolkit Challenging Young Children (NL)

De Toolkit Challenging Young Children maakt deel uit van de Talent Education Toolkit for Teachers. De Online Toolkit is ontwikkeld voor pedagogische medewerkers en leerkrachten groep 1/2 en omvat handvatten voor een "holistische" benadering van peuters e