Primair onderwijs

Verrijkend onderwijs spreekt talenten aan en doet recht aan verschillen.

Dit vraagt om onderwijsprofessionals die vanuit een rijke leeromgeving doelgericht  kunnen inspelen op de capaciteiten, interesses en behoeften van alle leerlingen. Om dit te realiseren zijn schoolbrede onderwijsaanpassingen noodzakelijk die ook ruimte bieden om in te spelen op individuele ontwikkelingsbehoeften.

Visie, draagvlak, deskundigheid en faciliteiten van de school vormen hiervoor de basis.

 

.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset

Hieronder vind je een overzicht van dit type bijdrage. Je kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

Sorteer op:

Portfolio Talentontwikkeling

Voorbeeld voor het vormgeven van een talent portfolio met Padlet.

Online workshops 'Verrijkend onderwijs' (PO en VO)

De informatie van de online workshops is nu te vinden op de website van SLO

Vertaling "Thinkers Keys" en "EarthMovers"

Vorig jaar publiceerde Tony Ryan zijn nieuwe denksleutels in het boek “Thinkers keys” (ISNB 9780957726710). Dat was 24 jaar nadat hij zijn eerste 20, veel gebruikte sleutels bedacht.

ePortfolio van de Begaafdheidsprofielscholen

Onlangs kwam ik het ePortfolio van de Begaafdheidsprofielscholen tegen. Dit portfolio komt erg dicht bij het portfolio dat ik graag zou gebruiken voor het volgen van talentontwikkeling. Het kan ook gebruikt mag worden door andere leerlingen.
1 link toegevoegd

Versnellen zonder drempel

Met deze VersnellingsWijzer wordt vanuit onderbewijsbehoeften geïnventariseerd of verrijken en/of versnellen het beste aansluit bij wat de leerling nodig heeft. Drempels tot versnellen worden zo verlaagd en beslissingen worden gefundeerd genomen.

Knappe Kleuters

Knappe Kleuters is een eenvoudige methode om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong vanaf dag 1 te herkennen en hen het onderwijs te kunnen bieden wat ze nodig hebben.

Pientere Peuters

Een signaleringsmethode waarmee een voorsprong bij peuters geconstateerd kan worden.
1 document toegevoegd

Kwaliteitskaart 'Prestatie en motivatie verhogen'

Een praktisch basismodel voor het verhogen van de prestatie en motivatie van alle leerlingen.