Binnen onderwijs: Primair onderwijs

Hulpmiddelen

Hieronder vindt u een overzicht van dit type bijdrage. U kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

Hieronder vindt u een overzicht van dit type bijdrage. U kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

Sorteer op:
166 KB

Screeningslijst doorgaande leerlijn van po naar vo

Deze screeningslijst biedt de vo-school meer inzicht op een warme overdracht van begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo, waardoor de reeds ingezette talentenlijn geborgd blijft.

Knappe Kleuters

Knappe Kleuters is een eenvoudige methode om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong vanaf dag 1 te herkennen en hen het onderwijs te kunnen bieden wat ze nodig hebben.
3 MB

Pientere Peuters

Een signaleringsmethode waarmee een voorsprong bij peuters geconstateerd kan worden.

Kwaliteitskaart 'Prestatie en motivatie verhogen'

Een praktisch basismodel voor het verhogen van de prestatie en motivatie van alle leerlingen.

Zelfbeoordelingsinstrument BPS PO

Een instrument om na te gaan in hoeverre de school het keurmerk Begaafdheidsprofielschool (BPS) benadert.

De kracht in jezelf

Handreiking voor leerkrachten en begeleiders om in samenwerking met een onderpresterende leerling om te gaan met het fenomeen onderpresteren.
610 KB

Doelen stellen met je leerlingen

Kwaliteitskaart over de rol van doelen. Toegespitst op de rol die doelen kunnen hebben om leerlingen actief en betrokken te laten leren.
42 KB

Kindplan voor begaafde kinderen

Om met kinderen in een plusgroep een persoonlijke leervraag op te stellen en vervolgens uit te voeren is dit model ontwikkeld om door middel van een kindgesprek concrete afspraken te maken.
Alfons Bakker
7083
2 MB

Update begeleidingsplan DVL - febr2014

Er is ee tweede update beschikbaar van het begeleidingsplan dat is gebaseerd op de Doelen- en Vaardighedenlijst (DVL). De ontwikkeling heeft niet stil gestaan! Bekijk het resultaat.
33 KB

Word-versie logboek voor verrijkingstaken

Word-versie van een voorbeeld van een logboek voor verrijkingstaken, behorende bij het basispakket ’Compacten en verrijken van de rekenles; voor (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs’. Copyright 2004, SLO. Deze kunt u naar eigen...
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties