Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Sorteer op:

15 november 2018 Insp. sessie David v.d. Kooij

David bespreekt vanuit voorbeelden het creatief denken. Zijn uitgangspunt is dat iedereen creatief kan denken. Hij ziet creatief denken als het bij elkaar brengen van concepten die eigenlijk niets...

Redactie TalentStimuleren

15 november 2018 Insp. sessie Stijn Smeets

Stijn bespreekt in deze lezing de existentiële zelfontwikkeling van begaafde leerling. Bij The Monastry Brussels zetten ze in op bewustwording door gezamenlijke oefeningen. De deelnemers ervoeren...

Redactie TalentStimuleren

14 november 2018 Insp. sessie Sjef Drummen

Sjef vertelt over de manier waarop ze op de school Agora het onderwijs gedifferentieerd vorm geven. Hij laat de uitgangspunten van het onderwijs zien en hoe ze toch voldoen aan de regels waar een...

Redactie TalentStimuleren

14 november 2018 Insp. sessie Alexander Minnaert

Alexander bespreekt welke onderwijsaanpassingen invloed hebben op de motivatie van leerlingen. Per onderwijsaanpassing bespreekt hij de effecten. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren...

Redactie TalentStimuleren