Binnen thema: Begaafdheid

Publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van dit type bijdrage. U kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

Sorteer op:

Talent-Vaardig

De methode Talent-Vaardig maakt de meest gesignaleerde problematieken bij hoogbegaafdheid hanteerbaar en biedt iedere professional een zeer praktische wijze om hiermee aan de slag te gaan.

Een andere kijk op hoogbegaafdheid

De auteurs willen aan de hand van theorie en ervaringen duidelijk maken dat hoogbegaafdheid gaat om je ‘zijn’ dat zich ontwikkelt in de loop van je leven. Een positieve kijk op hoogbegaafdheid, vanuit het hart.

De begeleiding van hoogbegaafde kinderen

Dit boek gaat over opvoeding van getalenteerde, creatieve en begaafde kinderen, en is bedoeld voor zowel ouders als (onderwijs)professionals. Het boek zet de lezer aan tot nadenken en vermijdt de valkuil van ogenschijnlijk eenvoudige oplossingen...
Redactie SLO
5800

Jonge hoogbegaafde kinderen: een bijzondere groep

Brochure over kenmerken en mogelijke problemen bij jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, uitgegeven door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).
Redactie SLO
17167

Uitdagend Onderwijs

In deze knapzak zoomen we in op de organisatie van uitdagend onderwijs.

Vertaling artikel Renzulli over talentontwikkeling

Vertaling van een interessant samenvattend artikel over talentontwikkeling van Joseph Renzulli.

Hulpwaaier Hoogbegaafdheid

Naslagwerk op school, in de begeleiding en thuis.
318 KB

Op weg naar instructieontwerp onderzoekend leren

Op de komende Onderwijsresearchdagen is er een presentatie van een eerste onderzoek naar de effectiviteit van manieren om onderzoekend leren bij hoogbegaafde leerlingen te ondersteunen.

Differentiated Model of Giftedness and Talent

Françoys Gagné geeft in dit artikel een korte uitleg van zijn Differentiatiemodel van Begaafdheid en Talent (DMGT). Gagne gaat uit van het feit dat ieder mens aangeboren, specifieke natuurlijke vermogens heeft. In een proces van (in)formeel...
Redactie SLO
7498

Soorten Intelligentie

Soorten Intelligenties is een vertaling van Intelligence Reframed: Multiple intelligence for the 21st century. Howard Gardner stelt dat intelligentie en creativiteit op meerdere domeinen betrekking hebben. Iedereen is op een andere manier...
Redactie SLO
6016
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties