Publicaties

Zoeken & filter Zoeken & filter
Zoeken
Geplaatst door
Thema's
Onderwijs

Hieronder vind je een overzicht van dit type bijdrage. Je kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

Sorteer op:

Maatwerk Voor Latente Talenten?

Rapportage van een onderzoek door het Kohnstamm Instituut met als doel om verschillende aspecten te inventariseren om de talenten van alle leerlingen tot hun recht te laten komen.

Ik heb ook wat te vertellen!

Boek om te leren hoe te communiceren met pubers en adolescenten en hun leefwereld te begrijpen.

Luister je wel naar mij?

Boek over communiceren met kinderen: het voeren van vraaggesprekken en gespreksvoering in het algemeen, in het bijzonder m.b.t. hulpverlening en de schoolsituatie.

Handboek Projectonderwijs

Handboek voor het opzetten of verstevigen van projectonderwijs op de eigen school met hulpmiddelen en bronnen, die ondersteuning kunnen bieden bij het zoeken naar antwoorden op relevante vragen.

Ruimte voor ieders talent

Investeringsagenda voor de periode 2011-2015, het antwoord van de VO-raad op de vraag hoe Nederland haar beschikbare talenten nog beter kan benutten.

Doorstroom en talentontwikkeling

Beoordeling van de Onderwijsraad over de inrichting van het onderwijs aan 12-18-jarigen vanuit de uitdagingen en aansporingen die het leerlingen biedt om een zo hoog mogelijk niveau te halen.

Van latent naar talent

Een inventariserend onderzoek naar talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs.
1 document toegevoegd

Actieplan Beter Presteren

Het actieplan Beter presteren bevat een samenhangend pakket aan maatregelen om elk talent te benutten en te streven naar een ambitieuze leercultuur in het voortgezet onderwijs.  

Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs

Agenda voor de periode 2008-2011, opgesteld door de VO-Raad en het Ministerie van OCW op basis van een gedeelde analyse van de situatie en trends in het voortgezet onderwijs.
1 document toegevoegd

Revised Profiles of the Gifted and Talented

Gereviseerde versie (2010) van de profielen van Betts & Neihart (1988).