Publicatie

Doorstroom en talentontwikkeling

Onderwijs voor 12-18-jarigen

Redactie TalentStimuleren
4 juli 2013 | 1 minuut lezen

De Onderwijsraad beoordeelt naar aanleiding van een verkennend onderzoek de inrichting van het onderwijs aan 12-18-jarigen vanuit de uitdagingen en aansporingen die het leerlingen biedt om een zo hoog mogelijk niveau te halen. De raad gaat daarbij in op factoren die van invloed zijn op de beoogde doorstroom en talentontwikkeling.

De volgende onderhoudsvoorstellen worden onderbouwd en toegelicht:

  1. Programmastructuur: van aanbodwaarborg naar doorstroomwaarborg
  2. Programmainhoud: van aanbodwaarborg naar afrondingwaarborg
  3. Loopbaanoriƫntatie en -begeleiding: eerder en vooral beter leren kiezen
  4. Incentivestructuur: verkeerd werkende prikkels wegnemen, gunstig werkende prikkels opnemen
  5. Rol van docenten: investeren in het opleidingsniveau
1 document toegevoegd