Publicatie

Ruimte voor ieders talent

VO-Investeringsagenda 2011-2015

Redactie TalentStimuleren
4 juli 2013 | 1 minuut lezen

De VO-Investeringsagenda, Ruimte voor ieders talent is tot stand gekomen door uitgebreid kennis te nemen van de veelheid aan onderzoeken die de laatste jaren zijn verschenen, door intensief beraad binnen de eigen sector, in verdiepende werksessies met schoolleiders, door gesprekken en versnellingssessies met stakeholders en door een representatief onderzoek onder ouders met een kind in het voortgezet onderwijs.

Deze Investeringsagenda is het antwoord van de VO-raad op de vraag hoe Nederland haar beschikbare talenten nog beter kan benutten. Het biedt een vernieuwende visie op het voortgezet onderwijs die belemmeringen doorbreekt, echt ruimte geeft en doeltreffendheid bewerkstelligt, door als sector slimmer en doelmatiger te gaan werken en daarover verantwoording af te leggen.

1 document toegevoegd