Publicatie

Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs

Tekenen voor Kwaliteit - Afspraken voor een beter voortgezet onderwijs 2008 - 2011

Redactie TalentStimuleren
4 juli 2013 | 1 minuut lezen

Agenda voor de periode 2008-2011, opgesteld door de VO-Raad en het Ministerie van OCW op basis van een gedeelde analyse van de situatie en trends in het voortgezet onderwijs. Eén van de zes beleidsprioriteiten van de kwaliteitsagenda betreft 'Excellentie bevorderen, betere ontwikkeling van toptalent'.

1 document toegevoegd