Binnen onderwijs: Vmbo

Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs

Tekenen voor Kwaliteit - Afspraken voor een beter voortgezet onderwijs 2008 - 2011

Agenda voor de periode 2008-2011, opgesteld door de VO-Raad en het Ministerie van OCW op basis van een gedeelde analyse van de situatie en trends in het voortgezet onderwijs. Eén van de zes beleidsprioriteiten van de kwaliteitsagenda betreft 'Excellentie bevorderen, betere ontwikkeling van toptalent'.

2923
Trefwoorden: kwaliteitsagenda
Subtitel: Tekenen voor Kwaliteit - Afspraken voor een beter voortgezet onderwijs 2008 - 2011
Auteur: VO-Raad
Jaar van uitgave: 2007
Plaats van uitgave: Utrecht
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties