Publicatie

Van latent naar talent

Een inventariserend onderzoek naar talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs.

Redactie TalentStimuleren
4 juli 2013 | 1 minuut lezen

Een goede school haalt het beste uit haar leerlingen en geeft talenten een kans. De basis voor talentontwikkeling is dus ‘gewoon’ goed onderwijs. Dit verkennende onderzoek behandelt de mate waarin scholen expliciet aandacht besteden aan talentontwikkeling. Ondersteund door een literatuurstudie, brengt dit rapport good practices in beeld. Dit zijn voorbeelden van programma’s en werkwijzen op het gebied van talentontwikkeling afkomstig van veertien scholen voor voortgezet onderwijs. Overigens wijst de analyse van schoolgidsen en ­websites uit dat talentontwikkeling voor veel scholen (nog) geen expliciet onderwerp is om zich mee te profileren. 

Het onderzoek laat een opvallend verschil zien tussen vmbo­afdelingen enerzijds en havo­ en vwo­afdelingen anderzijds. In het vmbo willen scholen leerlingen bevestigen in het feit dat ook zij talent hebben; in feite is het onderwijs erop gericht om leerlingen hun talent te laten ontdekken over de volle breedte van hun mogelijkheden. Ook op de havo­ en vwo­afdelingen vormt dit veelal de basis voor talentontwikkeling, maar daarnaast ligt het accent meer op de uitzonderlijke talenten, vaak hoogbegaafden, en daarmee op het cognitieve talent. 

Dit rapport brengt veelbelovende programma's in beeld. De ontwikkeling van talent staat op de bezochte scholen duidelijk op de agenda. Aandacht voor talentontwikkeling vraagt veel van leraren, vooral als ze dat ook in de klas vorm willen geven. In lessen zien we er nu nog weinig van terug; talentontwikkeling is veelal opgenomen in de verscheidenheid aan onderwijsprogramma’s die de scholen aanbieden (programmatische differentiatie). De uitdaging voor scholen is om hun eigen talent te ontwikkelen, zodat, juist ook in de klas, het talent van hun leerlingen tot hun recht kan komen. Het ontdekken van latent talent en het stimuleren daarvan is een kerntaak voor elke school.

1 document toegevoegd