Inloggen?

Inloggen Help

Werkgroepen

In een werkgroep kunt u met een groep professionals (of projectgroep) samenwerken aan documenten, documenten delen en beheren. Dit alles in een besloten, semi-open of open omgeving. Daarnaast is het ook mogelijk om discussies te starten, agenda-items te delen en elkaar te attenderen op interessante links.

Snel naar:

Overzicht van werkgroepen voor regionale talentnetwerken >>
Organisatie: Talent 3XL
Functie: Opleider/trainer
Organisatie: De Begaafden Wijzer
Functie: Thema expert Hoogbegaafdheid & Excellentie, ECHA-specialist hoogbegaafdheid
Functie: Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen
Organisatie: IeKu Advies
Functie: ECHA Specialist in Gifted Education
Organisatie: Intelligentie in Balans
Functie: Coördinator begaafdheid/ talentontwikkeling, Verbinder
Organisatie: IJsselgroep ED
Functie: Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen, kwartiermaker talentnetwerk Groningen - Drenthe
Organisatie: miniHB
Organisatie: deBreedte
Functie: Kwartiermaker Toptalenten Utrecht & West-Gelderland vo
Organisatie: Cedin
Organisatie: AMN
Functie: Opleider/trainer, kennismakelaar, coach Leerlab Leerling2020
Organisatie: www.21stcenturyskillsgame.nl
Functie: Opleider/trainer, Eigenaar, Talenten stimulator
Organisatie: Pontes Het Goese Lyceum
Functie: Begeleider (hoog)begaafde leerlingen, Onderbouw, Mentor
Organisatie: Samenwerkingsverband Unita