Inloggen?

Inloggen Help

Werkgroepen

In een werkgroep kunt u met een groep professionals (of projectgroep) samenwerken aan documenten, documenten delen en beheren. Dit alles in een besloten, semi-open of open omgeving. Daarnaast is het ook mogelijk om discussies te starten, agenda-items te delen en elkaar te attenderen op interessante links.

Snel naar:

Overzicht van werkgroepen voor regionale talentnetwerken >>
Organisatie: SLO
Functie: Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen, Leerplanontwikkelaar en thema expert Talentontwikkeling en (hoog)begaafdheid, Eigenaar, Projectleider Passend onderwijs en (hoog)begaafdheid, SENG Model Parent Groups (SMPG) facilitator en trainer, Bestuurslid, WCGTC Delegate - NL
Organisatie: SLO
Functie: Specialist begaafdheid, Leerplanontwikkelaar po/vo
Organisatie: Slim Begeleiden
Functie: Ambulant begeleider, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, trajectbegeleider en adviseur, Coach, SENG Model Parent Groups (SMPG) Facilitator , Voorzitter
Organisatie: Psm-onderwijsadvies & Kwartiermaker Talentontwikkeling Overijssel & Oost Gelderland
Functie: Kwartiermaker Toptalenten Overijssel & Oost-Gelderland; projectleider KWTO; zelfstandig onderwijsadviseur
Organisatie: Talent 3XL
Functie: Opleider/trainer
Organisatie: De Begaafden Wijzer
Functie: Thema expert Hoogbegaafdheid & Excellentie, ECHA-specialist hoogbegaafdheid
Organisatie: BCO Onderwijsadvies
Functie: Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen
Organisatie: Sterkbegaafd
Functie: Projectleider, Kwartiermaker
Organisatie: AMN
Functie: Opleider/trainer, kennismakelaar, coach Leerlab Leerling2020
Organisatie: IHBV (Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen)
Functie: Voorzitter IHBV, Bestuurslid ECHA-vereniging, Coach voor hoogbegaafde volwassenen
Organisatie: Support at school
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Intern Begeleider, Beeldbegeleider