Inloggen?

Inloggen Help

Werkgroepen

In een werkgroep kunt u met een groep professionals (of projectgroep) samenwerken aan documenten, documenten delen en beheren. Dit alles in een besloten, semi-open of open omgeving. Daarnaast is het ook mogelijk om discussies te starten, agenda-items te delen en elkaar te attenderen op interessante links.

Snel naar:

Overzicht van werkgroepen voor regionale talentnetwerken >>
Functie(s): Specialist begaafdheid, Senior Leerplanontwikkelaar po, ECHA Specialist (Hoog)begaafdheid, Projectleider Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling
Organisatie: SLO
Functie(s): Specialist begaafdheid, Senior Leerplanontwikkelaar po, SENG Model Parent Groups (SMPG) facilitator
Organisatie: SLO
Functie(s): Specialist begaafdheid, Leerplanontwikkelaar po/vo
Organisatie: SLO
Functie(s): Ambulant begeleider, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, trajectbegeleider en adviseur, coach, Seng Model Parentgroups (SMPG) Facilitator
Organisatie: Slim Begeleiden
Functie(s): Opleider/trainer
Organisatie: Talent 3XL
Functie(s): zelfstandig adviseur ouders en professionals
Organisatie: Hoogbegaafd en nu?
Functie(s): Thema expert Hoogbegaafdheid & Excellentie, ECHA-specialist hoogbegaafdheid
Organisatie: De Begaafden Wijzer
Functie(s): Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen
Organisatie: BCO Onderwijsadvies
Functie(s): lid - oud bestuurslid, Directeur / Specialist Hoogbegaafdheid / Bestuurskundige
Organisatie: deDNKRS - gelukkig hoogbegaafd
Functie(s): Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen, kwartiermaker talentnetwerk Groningen - Drenthe
Organisatie: IJsselgroep ED
Functie(s): Trainer talentontwikkeling bij docenten en leerlingen PO en VO, kwartiermaker regionaal netwerk NH en Flevopolder, coach, docent biologie
Organisatie: Sandra Elzinga
Functie(s): PhD Kandidaat (talentontwikkeling in het VO) , projectmedewerker
Functie(s): Specialist begaafdheid, psycholoog
Organisatie: Sacha Geerlings Psychologisch Advies en Coaching
Functie(s): Voorzitter IHBV, Bestuurslid ECHA-vereniging, Coach voor hoogbegaafde volwassenen
Organisatie: IHBV (Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen)