Binnen thema: Dubbel bijzonder

Overzicht van geplaatste bijdragen.

 • Checklist Vaardigheden - Samenwerken kan worden ingevuld om beter zicht te krijgen op de vaardigheden van een leerling tijdens samenwerkingsprocessen.

  17942
 • Waarom het voor zeer getalenteerde drop-outs onoverbrugbaar kan lijken om de weg naar school terug te vinden... Een blog van Albert Kaput (Slim Begeleiden).

 • Hoogbegaafdheid en dyslexie zijn twee diagnoses die elkaar maskeren. De leraar kan het daardoor moeilijk herkennen wanneer een kind dit in zijn of haar klas heeft. Signalering Zo vroeg...

  4491
 • Het ABC schema helpt om probleem gedrag goed in kaart te brengen alsmede de omstandigheden.

  15850
 • De tijdsteekproef is een observatiemiddel waarmee de taakwerkhouding van een leerling in kaart kan worden gebracht.

  16875
 • Onderzoek door het onderzoekscentrum Brein en leren (VU - prof. Jelle Jolles). I.v.m. aansluiting po-vo ook interessant voor leraren in het po.

 • Hulpmiddel om met leerlingen en andere betrokkenen in de begeleiding van talentvolle en begaafde leerlingen in gesprek te gaan over wat herkenbaar is in de verschillende profielen en over de behoeften van leerlingen met hierbij passende begeleidings- en o

  16186
 • Hulpmiddel om met leerlingen in gesprek te gaan over talentontwikkeling en om meer zelfinzicht te ontwikkelen, met uitleg over het model 'Talent in Ontwikkeling' (Houkema & Kaput, 2011) en voorbeeldvragen ter inspiratie.

  11843
 • Knapzakjes zijn kleine handzame praktijkgidsen over onderwijs aan begaafde leerlingen.

  6013
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties