Binnen thema: Dubbel bijzonder

Overzicht van geplaatste bijdragen.

 • Om beter zicht te krijgen op hoe vaak bepaald gedrag voorkomt is het turven van gedrag een goede manier om dit in kaart te brengen.

  43784
 • Nieuwe 'Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling'! Een hulpmiddel om met leerlingen doelen te stellen. Hiermee kunnen zij vaardigheden ontwikkelen die nu én in de toekomst belangrijk zijn.

 • Checklist Vaardigheden - Samenwerken kan worden ingevuld om beter zicht te krijgen op de vaardigheden van een leerling tijdens samenwerkingsprocessen.

  17551
 • De tijdsteekproef is een observatiemiddel waarmee de taakwerkhouding van een leerling in kaart kan worden gebracht.

  16601
 • Hulpmiddel om met leerlingen en andere betrokkenen in de begeleiding van talentvolle en begaafde leerlingen in gesprek te gaan over wat herkenbaar is in de verschillende profielen en over de behoeften van leerlingen met hierbij passende begeleidings- en o

  15948
 • Het ABC schema helpt om probleem gedrag goed in kaart te brengen alsmede de omstandigheden.

  15577
 • Artikel over het belang van gesprekken met leerlingen over hun eigen proces van talentontwikkeling. Verschenen in een special over 'begaafdheid' van ZorgPrimair (nr. 4, 2013).

 • Hulpmiddel om met leerlingen in gesprek te gaan over talentontwikkeling en om meer zelfinzicht te ontwikkelen, met uitleg over het model 'Talent in Ontwikkeling' (Houkema & Kaput, 2011) en voorbeeldvragen ter inspiratie.

  11718
 • Dit boek is een vertaling van 'Misdiagnoses and Dual Diagnosis of Gifted Children' van J.T. Webb e.a.

  11079
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties