Binnen thema: Stimulerend signaleren

Hoe ben jij knap?

Vragenlijst voor leerlingen, waarmee de leervoorkeur van leerlingen in beeld gebracht kan worden. Door leerlingen uitleg te geven over wat het betekent om meervoudig intelligent te zijn en hierover met hen in gesprek te gaan op basis van hun eigen leervoorkeur krijgen leerlingen meer zicht op hun sterke en minder sterke kanten. Ze kunnen er dan voor kiezen om te trainen op de verdere ontwikkeling van hun sterke kanten, of om juist de zwakke kanten verder te ontwikkelen.

De vragenlijst dient om meer zelfinzicht te bevorderen en is gebaseerd op de meervoudige intelligentietheorie van Gardner.

20894
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties