Subthema-pagina

Leervoorkeuren

MI overzichtHoe kan rekening gehouden worden met voorkeuren voor een talentgebied?

Volgens Howard Gardner beschikt ieder mens over meerdere intelligenties. Sommige zijn heel sterk ontwikkeld, andere zijn minder sterk ontwikkeld. Gardner onderscheidt hierbij acht intelligentiegebieden. De meeste mensen zijn geneigd om drie hiervan het meest in te zetten.

Mindmap Meervoudige Intelligentie (Gardner)Talenten liggen binnen de intelligenties die sterk aanwezig zijn. Het gaat er dus niet om hoe knap je bent, maar hóe je knap bent.

Voor leerlingen is het belangrijk dat zij zelf inzicht ontwikkelen in hun sterke en minder sterke kanten. Dit kan bijvoorbeeld door hen te leren over de verschillende intelligentiegebieden van Gardner.

Via het rechtermenu is een beknopte typering per intelligentiegebied te vinden. De gerelateerde items verwijzen naar diverse hulpmiddelen die bijdragen aan het voeren van gesprekken met leerlingen en de bewustwording van hun talenten en leervoorkeuren.

 

Met een talent voor taal ben je goed met woorden en hou je van schrijven en lezen. Een vreemde taal zul je snel leren. Voor schoolse taken komt dit taalbegrip vaak goed uit.

Met een talent voor logisch denken en wiskunde zie je goed verbanden, zoals oorzaak en gevolg.
Je kunt goed redeneren. Op school komt dit inzicht bij rekenen goed van pas.

Als je dingen goed in je hoofd kunt voorstellen, denk je veel in beelden. Je ziet zó voor je hoe je iets kunt doen of maken. Een verhaal zie je in gedachten als een film voorbij komen. Het lijkt zelfs bijna alsof het écht is.

Als je gevoel hebt voor muziek, heb je talent voor denken in geluiden en ritmes. Zelf een instrument bespelen, zingen, of naar muziek luisteren, daar kun jij écht van genieten!

Met een talent voor bewegen, zit je niet graag stil. Je wilt graag actief bezig zijn met je lichaam en bent handig. Sporten doe je graag.

Begrijp je goed de natuurlijke wereld om je heen, dan kun je goed omgaan met dieren en planten.
Je ziet overeenkomsten en verschillen tussen soorten en hebt veel interesse voor wat leeft in de natuur.

Als je talent hebt voor het omgaan met andere mensen, zul je goed begrijpen wat zij denken en voelen.
Je denkt hier over na en kunt je hier gemakkelijk iets bij voorstellen.

Denk je veel na over jezelf en heb je een goed zelfinzicht? Dan ben je bewust van je eigen sterke en minder sterke kanten. Je weet wat je wilt en hoe je dit kunt bereiken. Je kunt goed met je eigen gevoelens omgaan en je gedrag goed afstemmen op anderen.