Hulpmiddel

Hoe ben jij knap?

Profielfoto van Desirée Houkema
22 januari 2014 | 1 minuut lezen

Vragenlijst voor leerlingen, waarmee de leervoorkeur van leerlingen in beeld gebracht kan worden. Door leerlingen uitleg te geven over wat het betekent om meervoudig intelligent te zijn en hierover met hen in gesprek te gaan op basis van hun eigen leervoorkeur krijgen leerlingen meer zicht op hun sterke en minder sterke kanten. Ze kunnen er dan voor kiezen om te trainen op de verdere ontwikkeling van hun sterke kanten, of om juist de zwakke kanten verder te ontwikkelen.

De vragenlijst dient om meer zelfinzicht te bevorderen en is gebaseerd op de meervoudige intelligentietheorie van Gardner.

1 document toegevoegd