Manon Hof-Steennis

Lid sinds: 02-11-2013
Organisatie: cedin

Expertise op thema's

Algemene opleiding(en)

  • PABO (HBO)
  • Maatschappelijk werk en Dienstverlening

Scholing op gebied van (hoog)begaafdheid

  • Master Leren en Innoveren KPZ. Onderzoek naar uitdaging voor meerbegaafde kinderen/21st century skills/ onderzoekend leren. Onderzoek naar mogelijkheden om meer leerlingen van onze stichting deel te kunnen laten nemen aan plusklassen. Het begeleiden van leerlingen bij verrijkingstaken. Bieden van leerdoelen om te leren leren. Versterken kennis team op gebied van (hoog)begaafdheid, compacten/verrijken, leerdoelen. Ondersteunen bij invoeren leerdoelen in reguliere groepen.

Verbonden aan een instantie

  • Opleider/trainer bij cedin
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties