Inloggen?

Inloggen Help

Talentnetwerk Friesland, Kop van Overijssel & Noordoostpolder

Deze werkgroep biedt een digitaal platform voor uitwisseling tussen leden van het regionale Talentnetwerk Friesland, Kop van Overijssel & Noordoostpolder, een netwerk van professionals met expertise, ervaring en/ of affiniteit met talentontwikkeling in brede zin. Het doel van dit netwerk is om samen met andere professionals in de regio bij te dragen aan het creëren van ruimte om de ontwikkeling van talenten van leerlingen te stimuleren.

De regionale contactpersonen brengen deze professionals met elkaar in contact en verbinden verschillende initiatieven om dit doel te bereiken. De contactpersonen voor het Talentnetwerk Friesland, Kop van Overijssel & Noordoostpolder zijn: Anke Postma (PO) en Margriet Buwalda (VO).

Via deze werkgroep kunt u uw kennis en ervaring delen en kunt u (naar behoefte) automatische notificaties ontvangen van activiteiten die in de werkgroep plaatsvinden en die relevant zijn voor leden van dit talentnetwerk. U kunt hieraan zelf ook bijdragen door nieuwsberichten of activiteiten te plaatsen, of door andere leden te attenderen op een video, link, afbeelding of document op het prikbord. Daarnaast kunnen er documenten gedeeld worden en kunt u bijdragen aan discussies in het forum.

Nieuws

Aangesloten leden (130)

 • Desiree Houkema
 • Yvonne Janssen
 • Linda Smolenaers
 • Margreet de Boer
 • Patty van Scherpenzeel- Mollema
 • Annet Atsma
 • Caroline Siesling
 • Sonja de Vries-Smits
 • Janneke Breedijk
 • Marieke Oppewal
 • Inge Corstiaans
 • Anni Koster
 • Kirsten Stadermann
 • Jeanet Bollema
 • Arjan Marchand
Functie(s): Specialist begaafdheid, Senior Leerplanontwikkelaar po, SENG Model Parent Groups (SMPG) facilitator
Organisatie: SLO
Functie(s): Specialist begaafdheid, Leerplanontwikkelaar po/vo
Organisatie: SLO
Functie(s): Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen, Interim professional
Organisatie: BMC Implementatie
Functie(s): Kwartiermaker Toptalenten Overijssel & Oost-Gelderland; projectleider KWTO; zelfstandig onderwijsadviseur
Organisatie: Psm-onderwijsadvies & Kwartiermaker Talentontwikkeling Overijssel & Oost Gelderland
Functie(s): Specialist begaafdheid, Adviseur, Begeleider, Coach, Bestuurder
Organisatie: AABBC
Functie(s): Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Groepsleerkracht, Gespecialiseerde leerkracht, Leer- en gedragsproblemen, Groep 8
Organisatie: Onderwijsgroep Fier
Organisatie: Emelwerda College
Functie(s): Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Asp. Kindertalentencoach
Organisatie: Pluskids
Functie(s): Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Intern Begeleider, Groepsleerkracht, Groep 7, lid medezeggenschapsraad
Functie(s): Opleider/trainer, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen, kinder- en oudercoach
Organisatie: Platform Mindset / MIER
Functie(s): Begeleider (hoog)begaafde leerlingen, Coördinator begaafdheid/ talentontwikkeling, Onderbouw, Bovenbouw, Mentor, Zorgcoördinator
Organisatie: Lauwers College
Functie(s): Coördinator begaafdheid/ talentontwikkeling, Docent, Vwo, Onderbouw, Bovenbouw
Organisatie: Stedelijk gymnasium Leeuwarden (Piter Jelles)
Functie(s): Coördinator begaafdheid/ talentontwikkeling, Verbinder
Organisatie: Intelligentie in Balans
Functie(s): Kwartiermaker Toptalenten Groningen/Drenthe
Organisatie: Cedin
Functie(s): Begeleider peergroep(en), Specialist begaafdheid
Organisatie: iQBegrijp