Inloggen?

Inloggen Help

Talentnetwerk Friesland, Kop van Overijssel & Noordoostpolder

Deze werkgroep biedt een digitaal platform voor uitwisseling tussen leden van het regionale Talentnetwerk Friesland, Kop van Overijssel & Noordoostpolder, een netwerk van professionals met expertise, ervaring en/ of affiniteit met talentontwikkeling in brede zin. Het doel van dit netwerk is om samen met andere professionals in de regio bij te dragen aan het creëren van ruimte om de ontwikkeling van talenten van leerlingen te stimuleren.

De regionale contactpersonen brengen deze professionals met elkaar in contact en verbinden verschillende initiatieven om dit doel te bereiken. De contactpersonen voor het Talentnetwerk Friesland, Kop van Overijssel & Noordoostpolder zijn: Anke Postma (PO) en Margriet Buwalda (VO).

Via deze werkgroep kunt u uw kennis en ervaring delen en kunt u (naar behoefte) automatische notificaties ontvangen van activiteiten die in de werkgroep plaatsvinden en die relevant zijn voor leden van dit talentnetwerk. U kunt hieraan zelf ook bijdragen door nieuwsberichten of activiteiten te plaatsen, of door andere leden te attenderen op een video, link, afbeelding of document op het prikbord. Daarnaast kunnen er documenten gedeeld worden en kunt u bijdragen aan discussies in het forum.

Nieuws

Aangesloten leden (128)

 • Yvonne Janssen
 • Annet Atsma
 • Margriet Buwalda
 • Henk-Jan van der Veen
 • Patty van Scherpenzeel- Mollema
 • Kirsten Stadermann
 • Desiree Houkema
 • Irene Dekker
 • Erna van der Goot
 • Marieke Oppewal
 • Inge Corstiaans
 • Ageeth Bos
 • Stephanie Verstraeten
 • Pieter van der Zwan
 • Evelien Hoogendoorn
Functie(s): Specialist begaafdheid, Senior Leerplanontwikkelaar po, SENG Model Parents Groups (SMPG) facilitator
Organisatie: SLO, (Hoog)begaafdheid In-Zicht, Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO), SMPG Arnhem
Functie(s): Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Specialist begaafdheid, Leerplanontwikkelaar po/vo
Organisatie: Stichting PCBO Apeldoorn, Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO), Samenwerkingsverband PO Apeldoorn
Functie(s): Kwartiermaker Toptalenten Overijssel & Oost-Gelderland; projectleider KWTO; zelfstandig onderwijsadviseur
Organisatie: Psm-onderwijsadvies
Functie(s): Specialist begaafdheid, Adviseur, Begeleider, Coach, Bestuurder
Organisatie: AABBC, ECHA Nederland - Vereniging
Functie(s): Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Intern Begeleider, Groepsleerkracht, Groep 7, lid medezeggenschapsraad
Organisatie: CBS De Borg
Functie(s): Opleider/trainer, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen, kinder- en oudercoach
Organisatie: MIER Kindercoaching en -therapie, Platform Mindset
Functie(s): ECHA specialist (hoog)begaafdheid
Organisatie: Praktijk Liberi
Functie(s): Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Opleider/trainer, Specialist begaafdheid
Organisatie: Primo Opsterland, Atalante Onderwijs op Maat
Functie(s): Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep)
Organisatie: comperio, Comperio College
Organisatie: Landelijk informatiepunt Hoog Sensitieve Kinderen (LiHSK)
Functie(s): Coördinator begaafdheid/ talentontwikkeling, Verbinder
Organisatie: Leeuwarder Lyceum, Eigenaar adviesbureau Intelligentie in Balans, Kwartiermaker Toptalenten VO Friesland. Kop van Overijssel & Noordoostpolder
Functie(s): Pedagoog/ Mediator en Talentcoach
Organisatie: Excellent Education
Functie(s): Specialist begaafdheid
Organisatie: Meanderz Advies, Begeleiding & Coaching
Functie(s): Onderzoeker, Opleider/trainer, Uitgever, Kwartiermaker Talentstimulering Fryslân, Kop Overijssel en Noordoostpolder
Organisatie: Bureau Levend Leren
Functie(s): Psycholoog
Organisatie: Adviesbureau Koers
Functie(s): Kwartiermaker Toptalenten Groningen/Drenthe
Organisatie: Platform Beta Techniek