Inloggen?

Inloggen Help

Slimme kleuters

Details

Type: Open
Opgericht op: 1 juli 2015
Beheerder(s): Astrid Timmermans

Vanuit de vraag ‘wat is jouw leerbehoefte in het werken met slimme kleuters"is er een werkgroep opgericht.De leden hebben met elkaar 3 hoofdthema’s geformuleerd:
• Signalering: hoe kan ik een kind op een goede manier signaleren als ‘slimme kleuter’?
• Uitdaging/onderwijsaanbod: hoe kan ik een kind meer uitdaging bieden / triggeren om ergens flink mee aan de slag te gaan en een hoger level brengen?
• Organisatie: hoe kan ik structureel tijd vrijmaken om deze kinderen aandacht te geven, hoe organiseer ik het zo dat ondanks de grote verschillen tussen leerlingen en de grootte van de groepen ook de ‘slimme kleuters’ voldoende uitdaging en begeleiding krijgen?
Men heeft behoefte aan regelmatige uitwisseling van ervaringen, keuzes, praktische activiteiten en materialen. Men wil met elkaar gaan werken aan inrichting van een omgeving waarin een kind zich uitgedaagd voelt, wat biedt je aan en hoe regel je dat in je klassenmanagement? Hier ligt duidelijk de behoefte om dit verder te onderzoeken en concrete antwoorden te krijgen. De wil is er om daarover na te denken en daarmee aan de slag te gaan in eigen klassen. De uitdaging is het ontdekken hoe je kinderen naar dat ‘frustratiemoment’ brengt dat een daadwerkelijk kind leert, inhoudelijk maar ook in hoe het kind iets aanpakt, in proces.

Lidmaatschap

Om te kunnen aanmelden voor deze open werkgroep dient u eerst in te loggen of te registreren op dit netwerk.
Organisatie: Platform Bèta Techniek
Functie: Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Beleidsmedewerker, Opleider/trainer, Uitgever, Kwartierkmaker Toptalenten Regio Utrecht West-Gelderland