Leermateriaal

Mijn ID(ee)

Profielfoto van Aafke Pinedo-Faber
(onbekend)
11 februari 2015 | 1 minuut lezen

Dit handzaam werkboekje helpt de leerling stapsgewijs op weg naar het VO. In groep 7 komt het VO al om de hoek kijken. Er worden niveau's en scholen genoemd. Een passende school is belangrijk. Nog belangrijker is hoe gaat de leerling naar binnen! Bezit hij de sociale vaardigheden en competenties en is hij zelfredzaam?  Zonder goede vaardigheden en competenties is het lastig om goed uit de verf te komen. Mijn ID(ee) helpt bij de bewustwording en ontwikkeling. Met eeen kleine investerig een groot resultaat om stevig te kunnen staan.

1 document toegevoegd