Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Sorteer op:

'Sprintklas' prikkelt jonge toptalenten

Video van het bezoek van staatssecretaris Dekker aan de "sprintklas" van het Pallas Athene College te Ede.

VWO-plusklas

Video van een vwo-plus, waarin leerling worden uitgedaagd d.m.v. verdiepende thema's. Vaardigheden als zelfstandigheid, talenten benutten, samenwerken en verantwoordelijkheid worden hierbij bevorderd.

Redactie TalentStimuleren

Verrijken: plusopdrachten

Het is belangrijk om aandacht te schenken aan (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs. Vaak staat de zwakkere leerling meer in de schijnwerpers dan de sterkere. Het is niet vanzelfsprekend dat...

Redactie TalentStimuleren