Talentnetwerk Overijssel & Oost-Gelderland

Prik een item op het Prikbord van deze werkgroep

Profielfoto van Ageeth Bos

Beste Bert,

wij hebben goede contacten met het Stellinwerfcollege in Oosterwolde. Zij hebben een verrijkt en een verkort VWO. Coordinator is Martine Lemstra. Ik denk dat ze als professional is te vinden. Zeker een school om contact mee te hebben.

groet Ageeth Bos, Comprix College

Er is 1 reactie.
Profielfoto van Bert Sierink

Wij zijn aangesloten bij de Projectgroep Hoogbegaafdheid van het SWV 23-01 VO en zijn op zoek naar good practices op het gebied van het signaleren van leerlingen met (vermoedens van) hoogbegaafdheid binnen het Voortgezet Onderwijs.
Hoe zorgen jullie ervoor dat je deze doelgroep vroegtijdig in beeld hebt?
Vragen die wij onder andere hebben:

 • Hoe is gezorgd voor structurele aandacht voor (vermoedens van) hoogbegaafdheid bij de overgang van PO naar VO? Welke afspraken liggen er tussen het PO en VO m.b.t. het in beeld krijgen van deze leerlingen en hoe verloopt dit? (Bijv. warme overdracht, vanuit OKR/aanmeldingsgegevens, oudervragenlijst, etc.)
   
 • Maken jullie gebruik van een signaleringsinstrument?
  • Zo ja, met welk(en) instrument(en) werken jullie?
   We kennen bijvoorbeeld zelf – naast observatie/signaleringslijsten als (hoog)begaafdheid in zicht - de groepsscreening vanuit het CBO (IST en SVL) en zijn benieuwd of er nog andere mogelijkheden zijn.
  • Zo ja, bij welke doelgroep? Alle leerlingen of geselecteerde, welk niveau, leerjaar?
   Groepsscreening of individueel?
    
 • Hoe ziet jullie signaleringswerkwijze/-proces eruit?

O.a. screening/signalering bij welke doelgroep (alle of geselecteerde groep, welk niveau, leerjaar), wie voert het uit, op basis van welke criteria worden gegevens geïnterpreteerd/ naar welke gegevens kijken jullie, wat zijn de vervolgstappen, etc.?
Specifiek: hoe krijgen jullie zicht op onderpresteerders?
 

Wie o wie heeft een good practice die hij/zij wil delen met ons?
 

Vriendelijke groet,

Nanette van Schooten en Masha Barnaart
Mail: n.vanschooten@swv2301.nl of m.barnaart@swv2301.nl
 

Er is 1 reactie.
 • Dag Nanette, Bert en Masha,
  Ik ben met jullie nieuwsgierig naar good practices en antwoorden op jullie vragen, ook vanuit de PLG SWV VO 2302. M.i. zouden er via de vereniging BPS antwoorden mogelijk moeten zijn. Hebben jullie al contact met bijvoorbeeld Dick van Hennik opgenomen? En deze post ook zeker plaatsen op het ECHA netwerk en via de SLO landelijk. Nora of Hanna kunnen ws ook een aantal namen van scholen noemen die je kunt bellen.

Profielfoto van Nora Steenbergen-Penterman

Graag jullie deelname aan ons onderzoek over zelfregulering in het po!

Voor leerlingen is het belangrijk een eigen pad uit te stippelen. Een goede zelfregulering helpt daarbij. In de afgelopen periode is daar in het onderwijs op een andere manier aan gewerkt.  Daarom doen wij onderzoek naar zelfregulering bij afstandsonderwijs en contactonderwijs in het basisonderwijs.

Doe je mee?

Om dit in kaart te brengen zijn wij op zoek naar basisschoolleerkrachten, plusgroepbegeleiders, begeleiders van voltijds hb-groepen en begaafdheidsspecialisten die groepen leerlingen begeleiden in de po-leeftijd, die bereid zijn om een vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst vergt ongeveer 15 minuten en kan worden ingevuld tot en met woensdag 3 juni 2020.

Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de Radboud Universiteit van Nijmegen onder begeleiding van Dr. Helena (Heleen) Pennings en het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling van SLO onder begeleiding van Nora Steenbergen-Penterman.

Alvast dank namens Floor Manders en het team van het Informatiepunt.

>> rechtstreeks naar de vragenlijst

U bent de eerste om te reageren.
Profielfoto van Bert Sierink

Noordik Begaafdheidsprofielschool lezing

16 mei 2019 CSG Het Noordik 19:30 uur

Begaafdheidsprofielschool lezing : Overprikkelbaar in ontwikkeling: hoe intensiteiten van begaafde personen samen kunnen gaan met emotionele groei door drs. Lotte van Lith.

We nodigen u van harte uit voor de Noordik Begaafdheidsprofielschool (BPS) lezing en zijn verheugd dat Lotte van Lith naar Het Noordik komt. Lotte van Lith heeft zich gespecialiseerd in emotionele ontwikkeling, begaafdheid en de theorie van positieve desintegratie en het proces daarvan. Zij werkt binnen haar bedrijf A Lot Of Complexity als levenscoach voor begaafd-sensitieve personen en organiseert lezingen, trainingen en studiedagen over relevante thematiek. Lotte ontving de Mensa Fonds Awards in de categorie Werk voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van hoogbegaafd talent.

Lezing

Tijdens de BPS-lezing verzorgt ze een bevlogen, deskundige en creatieve uiteenzetting van de theorie van positieve desintegratie (TPD). De TPD is binnen het onderzoek en onderwijs van hoogbegaafdheid bekend vanwege de zogeheten ‘overexcitabilities’, een hoge mate van bewegingsenergie, een intensieve beleving en gelaagde betekenisgeving.

Lotte bespreekt deze extra stimuleerbaarheid binnen het psychologisch traject van persoonlijke ontwikkeling dat de Poolse psychiater Kazimierz Dabrowski heeft beschreven. Volgens Dabrowski verloopt psychologische groei via bewustwording van innerlijke conflicten. Binnen deze begripswijze is op positief-stimulerende wijze ruimte voor zingevingsvragen, zelftwijfel, waarden en emotionele intensiteit.

Bovendien wordt begaafdheid “van binnenuit” en ontwikkelgericht benaderd en dat vormt een bron van herkenning en belooft uitnodigende vergezichten! De theorie wordt tevens met praktijkvoorbeelden geïllustreerd. Uiteraard zijn vragen welkom en de persoonlijk relevante vertaalslag wordt zeker aangemoedigd.

De lezing brengt je inzichten, een positieve stimulans tot emotionele groei en kennis van intensiteit bij begaafdheid.

Neem een collega mee!

Ken jij een collega, ouder of andere belangstellenden voor deze avond? Tip hem/haar dan over deze avond. De lezing vindt plaats op donderdag 16 mei om 19.30 uur op CSG Het Noordik, Noordikslaan 68, Almelo. Inloop vanaf 19:00 uur. Toegang gratis.

Aanmelden?

Stuur een mail naar Bert Sierink (b.sierink@noordik.nl) met hoeveel personen je komt.

U bent de eerste om te reageren.
Profielfoto van Constance Zijderhand Abelsma

Op woensdagavond 13 maart onganiseer ik in mijn praktijk 'de Toren van Abel' te Zutphen een gratis informatie-/spelavond plaats over denkspellen.

Dit onder leiding van Vincent Schellevoort van denkspellenparadijs.nl

Een leuke en inspirerende avond voor ouders, kinderen, coaches, leerkrachten en wie verder aan wil sluiten.

Aanmelding via mijn website: www.detorenvanabel.nl

U bent de eerste om te reageren.
Profielfoto van Colette van Triest

Stichting Proo is op zoek naar een groepsleerkracht voor de hoogbegaafdenklas in Epe.

Ben jij leergierig, procesgericht, flexibel, zelfstandig en een teamspeler met passie voor hoogbegaafde kinderen. Dan zijn wij op zoek naar jou!

U bent de eerste om te reageren.
Profielfoto van Lisette ter Heerdt

Graag brengen we onze volgende filmavond onder jullie aandacht.

Op maandag 11 september 2017, locatie De Eigen Zaak in Arnhem, vertoont Het Huis van Marco Polo een tweede film over het omgaan met hoogbegaafde kinderen. De avond begint om 20.00 uur en we stoppen om 22.00 uur. De Amerikaanse pedagoog John Hunter is onderwijzer aan een school voor HB kinderen, en ontwikkelde een complex spel voor zijn klassen dat de kinderen uitdaagt om op zoveel mogelijk niveaus actief te worden en te zijn: the World Peace Game. Hunter geeft de kinderen complexe opdrachten aangaande het oplossen van reële wereldproblemen als oorlog, geologische bronnen, machtsbalansen, milieuvervuiling, bewapening etc. Hij vertelt vol enthousiasme over de verworvenheden van deze 9-10 jaar oude kinderen en laat zien dat voor deze hb-kinderen geen opdracht te moeilijk is. Zij ontwikkelen 21-eeuwse vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend denken, sociale- en culturele vaardigheden, empathisch bewustzijn en bewustzijn van niveaus van sociale interactie. De film geeft een verbluffend inzicht in het vermogen van deze kinderen en het vermogen van John Hunter als procesbegeleider. Een absolute aanrader voor iedereen die met hb-kinderen werkt!
Na de film voeren we een gesprek over onze ervaringen. Ook gaan we kijken naar wat je mee kunt nemen naar je eigen onderwijs-(begeleidings) praktijk.
 

Graag van tevoren even aanmelden via de mail; huisvanmarcopolo@gmail.com   Toegang: €15,-, vooraf te voldoen op IBAN NL96RABO0171686969 tnv Ter Heerdt Coaching en Advies. Met de betaling is de reservering definitief. Op verzoek kun je een nota toegestuurd krijgen.

Om een indruk te krijgen een TED talk van John Hunter over de "World Peace Game'. https://www.youtube.com/watch?v=0_UTgoPUTLQ
  We zien je graag maandagavond!  

Hartelijke groet,   Jan Goorissen en Lisette ter Heerdt  

U bent de eerste om te reageren.
Profielfoto van Maaike Korte

Afgelopen september ben ik gestart met mijn afstudeeronderzoek voor de ECHA. Door middel van mijn onderzoek probeer ik te achterhalen op welke wijze verschillende typen scholen (voltijd HB, SO en SBO) het onderwijs aan en de begeleiding van HB+ASS leerlingen vormgeven. Het doel is dat ik de scholen ondersteun bij het optimaliseren van hun onderwijsaanbod voor deze specifieke doelgroep.

Ondanks actieve werving hebben zich tot op heden helaas onvoldoende scholen aangemeld. Om deze reden ben ik nog op zoek naar 1 of 2 SBO-scholen + 1 voltijd HB school. Ik hoop dat er binnen dit netwerk mensen zijn, die scholen kennen die ik zou kunnen benaderen. Ik hoor het graag!

Bij voorbaat vriendelijk bedankt!
Vriendelijke groet, Maaike Korte (mkorte@pantarhei-sbo.nl of 06 10939104)

U bent de eerste om te reageren.
Profielfoto van Patty van Scherpenzeel- Mollema

Artikel 'Hoogbegaafd en gecrasht op school' in NRC vandaag (19 juni) met bijdragen van Lianne Hoogeveen en Tijl Koenderink (Feniks Talent) legt de vinger op een schrijnende zere plek : vaker onterechte diagnose adhd of autisme en handelingsverlegenheid door scholen. Tegelijkertijd mag dagopvang van hoogbegaafde dropouts Feniks geen onderwijs bieden en ontvangen zij geen middelen van OCW. Passend onderwijs...! Herkennen jullie dit ook of helaas nog steeds? Hoe pakken wij deze handschoen regionaal (nog meer) op?

U bent de eerste om te reageren.
Profielfoto van Matthijs Hammer
(onbekend)

Talent versus Hoogbegaafdheid versus Excelleren

In veel discussies worden "Talent", "Hoogbegaafdheid" en "Excelleren" wel eens verward, dan wel als synoniem gebruikt. Dat ligt echter wat genuanceerder. Los van de vele definities en inzichten en meningen, die allen positief aan de discussie bijdragen, zou "Talent" wat meer moeten gaan over iets dat iedereen heeft in plaats van slecht een paar in de klas die het toch wel redden. Natuurlijk is het economisch belangrijk dat we voor het beste gaan, en daardoor ook de minder begaafden waardig in het sociale systeem kunnen opnemen. Het laten excelleren van de besten (hoe dat ook moge worden vastgesteld en door wie) is zeer belangrijk. Binnen dit netwerk zijn daar veel goede initiatieven voor.

Voor de grote groep studenten (de 80% onder de beste/top 20%) is er dan niets? hebben die dan geen talent? Kunnen zij dan niet de beste zijn of excelleren? Wordt een geboren dubbeltje dan nooit een kwartje?

Ik denk dat iedereen talent heeft, alleen weten de meesten niet wat dat is. Het zal wellicht niet iets zijn dat aansluit bij de eisen uit de top 5 vacatures. Maar wat dan wel? Deze vraag houd me al enige tijd bezig en is onderwerp van onderzoek. Vanuit het standpunt dat iedereen talent heeft, doch vaak niet weet wat, heb ik geprobeerd om methoden te vinden die kunnen helpen bij het vinden er van. Goede resultaten worden verkregen door middel van het cognitief psychologische prototype van een talent. Onlangs zijn de resultaten van een valideringsonderzoek gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift (zie bijgaande link).

Wil je ook experimenteren met het talent prototype, geef dan even een seintje. We kunnen dan overleggen over hoe het aan te pakken. Het onderzoek en beschikbare materialen is voor HO-studenten. Voor hoe het zit bij VO en PO ben is zeer benieuwd.

U bent de eerste om te reageren.