Prikbord

Prik een item op het Prikbord van deze werkgroep

Graag jullie deelname aan ons onderzoek over zelfregulering in het po!

Voor leerlingen is het belangrijk een eigen pad uit te stippelen. Een goede zelfregulering helpt daarbij. In de afgelopen periode is daar in het onderwijs op een andere manier aan gewerkt.  Daarom doen wij onderzoek naar zelfregulering bij afstandsonderwijs en contactonderwijs in het basisonderwijs.

Doe je mee?

Om dit in kaart te brengen zijn wij op zoek naar basisschoolleerkrachten, plusgroepbegeleiders, begeleiders van voltijds hb-groepen en begaafdheidsspecialisten die groepen leerlingen begeleiden in de po-leeftijd, die bereid zijn om een vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst vergt ongeveer 15 minuten en kan worden ingevuld tot en met woensdag 3 juni 2020.

Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de Radboud Universiteit van Nijmegen onder begeleiding van Dr. Helena (Heleen) Pennings en het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling van SLO onder begeleiding van Nora Steenbergen-Penterman.

Alvast dank namens Floor Manders en het team van het Informatiepunt.

>> rechtstreeks naar de vragenlijst

U bent de eerste om te reageren.

Omdat de tweede bijlage niet in ene is meegenomen volgt hier het rooster

U bent de eerste om te reageren.

Beste Collega's

Langs deze weg wil ik bij jullie onder de aandacht brengen de opleiding tot beeldcoach speciaal voor specialisten HB.

In een kleine groep (4-6) aan de slag met vraagstukken die je als hb specialist tegenkomt met een oplossingsgerichte methodiek die je heel veel inzicht geeft in de vraagstelling.

Wil jij de uitdaging aan om deze opleiding te volgen kijk dan naar ons aanbod en meld je aan.

De leraren beurs kan hiervoor worden ingezet.

Ons aanbod start op korte termijn mocht je wel belangstelling hebben maar graag volgend schooljaar starten laat het ons dan weten wie weet kunnen we dan nog een groep opstarten.

Met vriendelijke groet

Marijne Sammels en Lilian Snijders

Piecke
  Bijzondere begeleiding

Lilian Snijders - Loontjens
Hogerbeetsstraat 9
2334 AJ Leiden

lilian.snijders@piecke.nl
06 – 14 225 165

U bent de eerste om te reageren.

Gezocht:
Scholen die interesse hebben om per direct schaken op school aan te bieden (vanaf januari is ook een optie). De lessen worden verzorgd door Rick Lahaye.

Rick Lahaye
- 15+ jaar ervaring met schaakles geven op scholen en privé. Van beginner tot Nederlands kampioenen die uitgezonden worden naar EK's en WK's.
- Leidt nieuwe trainers op via de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB).
- Geeft wekelijks les bij Quadratum, fulltime hoogbegaafden afdeling van De A.S.Talmaschool
- Oprichter ChessAnalytics, een EdTech bedrijf dat gebruikt maakt van de nieuwste kennis op het gebied van Kunstmatige Intelligentie om robotdocenten te ontwikkelen.
- Auteur van het boek "Grenzen Verleggen", een boek gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over wat 19 gouden Olympische medaillewinnaars doen om de top te behalen en hun grenzen te verleggen.

Schaken op school
Het Europese Parlement heeft op 15 maart 2012 een verklaring ondertekend inzake het kader van “Schaken op school” in de Europese Unie en de invloed hiervan op kinderen:

A.  overwegende dat schaken als sport toegankelijk is voor kinderen uit alle sociale geledingen, en daarom kan bijdragen aan sociale cohesie en aan beleidsdoelstellingen als sociale integratie, bestrijding van discriminatie, terugdringing van criminaliteit en zelfs de bestrijding van verschillende verslavingsvormen;

B.  overwegende dat schaken de concentratie, het geduld en het doorzettingsvermogen van het kind, ongeacht de leeftijd, kan verbeteren, en ook het gevoel voor creativiteit, de intuïtie, het geheugen, het analysevermogen en de besluitvaardigheid ten goede komt; ook vastbeslotenheid, motivatie en sportiviteit worden door schaken bijgebracht.

Reageren kan via rick@kennisstroom.nl 

Er zijn 2 reacties.
 • He Janneke

  De wethouder van onderwijs in Leiden heeft net binnen ons netwerk, de Leidse aanpak, gevraagd welke school mee zou willen doen aan een groot schaak evenement.
  Misschien is een aanvraag bij zijn beleidsmedewerkers een idee om aan te haken bij scholen die zich aan het voorbereiden zijn.
  groetjes Lilian

 • Basisschool de Vink in Voorschoten heeft hier wel interesse in

MeetUp071 15 november 2018, Bernardusschool, Kooikerspad 2, Zoeterwoude 

 

Schrijf je in via : https://goo.gl/forms/bjKhDFel3SdEmfWQ2 

Of ga naar de Facebook-pagina van Meetup071 

 
Gelijke kansen: Hoe inclusief is het onderwijs in de Leidse regio ? 

MeetUp bijeenkomsten zijn bedoeld voor allen, die bij het onderwijs in de Leidse Regio betrokken zijn. Overal in het land lokaal georganiseerd door onderwijsprofessionals, voor onderwijsprofessionals, laagdrempelig en kosteloos. Overal in het land worden onderwijs Meetups georganiseerd. Doel is om onderling expertise te delen om zo beter op de hoogte te zijn van datgene wat zich in het onderwijsveld afspeelt. We hebben dit keer gekozen voor het thema ‘Gelijke kansen’. 

De gemeente Leiden publiceerde onlangs een nieuwe beleidsnota over dit thema en in andere gemeenten wordt ook hard aan de weg getimmerd om kansenongelijkheid te bestrijden. Laat je op de hoogte brengen van de verschillende aanpakken, maar deel ook vooral je eigen ervaringen en mening! 

 

Programma 

 

19.30u.  Opening 

 

Vijf pijlers voor kwaliteit 

Het Europees Kader als inspiratiebron voor een inclusieve aanpak 

Presentatie door Ana del Barrio Saiz 

Ana del Barrio Training & Consulting 

  

Wat verstaan we eigenlijk onder ‘gelijke kansen’? Aan de hand van het Europees Kader voor Kwaliteit in opvang en onderwijs gaat Ana del Barrio Saiz, in op de fundamenten van hoogwaardige kwaliteit in voorzieningen voor jonge kinderen en op de betekenis van een inclusieve aanpak. Het Europees Kader is belangrijk voor de sector (voorzieningen voor jonge kinderen, beroepsopleidingen en beleidsmakers op gemeentelijk niveau), omdat het op een integrale wijze de meest relevante thema’s in het huidige beleid behandelt. Het Europees Kader voor Kwaliteit gaat uit van vijf pijlers voor kwaliteit die integraal verbonden zijn en wetenschappelijk onderbouwd. Deze pijlers zijn: toegankelijkheid; personeel; pedagogisch beleid/curriculum; monitoring en evaluatie; beleid en financiering. 

De presentatie biedt ook een aantal reflectievragen, die de deelnemers kunnen meenemen naar hun thematafels. 

 

20.10u.  Thematafels ( zie Facebook pagina Meetup071 voor uitgebreidere beschrijving) 

Deelnemers kunnen hier hun expertise /vragen delen met de Tafelgastheren of gastvrouwen, die expert zijn op een bepaald gebied. Na afloop terugkoppeling van vragen/discussiepunten naar het panel. Er zal o.a. een tafel van Jes Rijnland zijn met het oog op afstemming van de ondersteuning thuis en op school, een tafel over de Voorschoolse Aanpak, en tafels met VO- en PO-scholen met een specifieke expertise op dit terrein. Daarnaast organiseren bestuurders van PROO en SCOL samen een ‘bestuurstafel’ waarin zij uitleggen wat de uitdagingen zijn waar besturen voor staan, die oog willen hebben voor gelijke kansen. 

 

20.50u. Panel  

Deelnemers : Marton de Pinth van PROO, Frits Hoekstra van SCOL, Ger van der Meer van de Brede School Merenwijk, ervaringsdeskundigen 

 

Locatie : Bernardusschool, Kooikerspad 2 , Zoeterwoude 

U bent de eerste om te reageren.

MeetUp071 15 november 2018, Bernardusschool, Kooikerspad 2, Zoeterwoude 

 

Schrijf je in via : https://goo.gl/forms/bjKhDFel3SdEmfWQ2 

Of ga naar de Facebook-pagina van Meetup071 

 
Gelijke kansen: Hoe inclusief is het onderwijs in de Leidse regio ? 

MeetUp bijeenkomsten zijn bedoeld voor allen, die bij het onderwijs in de Leidse Regio betrokken zijn. Overal in het land lokaal georganiseerd door onderwijsprofessionals, voor onderwijsprofessionals, laagdrempelig en kosteloos. Overal in het land worden onderwijs Meetups georganiseerd. Doel is om onderling expertise te delen om zo beter op de hoogte te zijn van datgene wat zich in het onderwijsveld afspeelt. We hebben dit keer gekozen voor het thema ‘Gelijke kansen’. 

De gemeente Leiden publiceerde onlangs een nieuwe beleidsnota over dit thema en in andere gemeenten wordt ook hard aan de weg getimmerd om kansenongelijkheid te bestrijden. Laat je op de hoogte brengen van de verschillende aanpakken, maar deel ook vooral je eigen ervaringen en mening! 

 

Programma 

 

19.30u.  Opening 

 

Vijf pijlers voor kwaliteit 

Het Europees Kader als inspiratiebron voor een inclusieve aanpak 

Presentatie door Ana del Barrio Saiz 

Ana del Barrio Training & Consulting 

  

Wat verstaan we eigenlijk onder ‘gelijke kansen’? Aan de hand van het Europees Kader voor Kwaliteit in opvang en onderwijs gaat Ana del Barrio Saiz, in op de fundamenten van hoogwaardige kwaliteit in voorzieningen voor jonge kinderen en op de betekenis van een inclusieve aanpak. Het Europees Kader is belangrijk voor de sector (voorzieningen voor jonge kinderen, beroepsopleidingen en beleidsmakers op gemeentelijk niveau), omdat het op een integrale wijze de meest relevante thema’s in het huidige beleid behandelt. Het Europees Kader voor Kwaliteit gaat uit van vijf pijlers voor kwaliteit die integraal verbonden zijn en wetenschappelijk onderbouwd. Deze pijlers zijn: toegankelijkheid; personeel; pedagogisch beleid/curriculum; monitoring en evaluatie; beleid en financiering. 

De presentatie biedt ook een aantal reflectievragen, die de deelnemers kunnen meenemen naar hun thematafels. 

 

20.10u.  Thematafels ( zie Facebook pagina Meetup071 voor uitgebreidere beschrijving) 

Deelnemers kunnen hier hun expertise /vragen delen met de Tafelgastheren of gastvrouwen, die expert zijn op een bepaald gebied. Na afloop terugkoppeling van vragen/discussiepunten naar het panel. Er zal o.a. een tafel van Jes Rijnland zijn met het oog op afstemming van de ondersteuning thuis en op school, een tafel over de Voorschoolse Aanpak, en tafels met VO- en PO-scholen met een specifieke expertise op dit terrein. Daarnaast organiseren bestuurders van PROO en SCOL samen een ‘bestuurstafel’ waarin zij uitleggen wat de uitdagingen zijn waar besturen voor staan, die oog willen hebben voor gelijke kansen. 

 

20.50u. Panel  

Deelnemers : Marton de Pinth van PROO, Frits Hoekstra van SCOL, Ger van der Meer van de Brede School Merenwijk, ervaringsdeskundigen 

 

Locatie : Bernardusschool, Kooikerspad 2 , Zoeterwoude 

U bent de eerste om te reageren.

Aan een ieder die gelijke kansen een mooi onderwijs onderwerp vindt en in de regio Leiden actief is op dit terrein is deze oproep!

Kom en doe actief mee aan de volgende activiteit>

U bent de eerste om te reageren.

Aan een ieder die gelijke kansen een mooi onderwijs onderwerp vindt en in de regio Leiden actief is op dit terrein is deze oproep!

Kom en doe actief mee aan de volgende activiteit>

U bent de eerste om te reageren.

Beste collega's,

Wie heeft er zin in of kent iemand die graag een super leuke baan vol met uitdaging aan wil gaan? Dan is de volgende vacature het aandachtig bekijken waard! Solliciteer en geniet van een gevarieerde en dynamische baan, waar zelfstandig werken in team verband je veel zal brengen.

Groet Lilian Snijders,

Ambulant begeleider AED Leiden

U bent de eerste om te reageren.

In de regio Leiden weer een mooi programma van Meet UP 071

Voor elkaar door elkaar met elkaar over onderwijs praten! Kom en beleef mee hoeveel energie er in het onderwijs zit!

 

Programma Meet Up 071 #3 11 juni 2018 : HOT ISSUES !

 

Waar wordt over gesproken in de lerarenkamer? Welke hete hangijzers en hypes passeren regelmatig de revue tijdens werkoverleg of rapportvergadering? Meet Up 071 inventariseerde wat docenten zelf op dit moment belangrijke onderwerpen vinden en koos voor het thema ‘Hot Issues’.

Meet Up’s worden overal in het land georganiseerd voor en door onderwijsmensen, zijn gratis toegankelijk en worden afgesloten met een gezellige borrel ( waaraan je zelf een bijdrage kunt leveren).  Ze zijn bedoeld voor professionals uit het PO, VO , MBO, HBO en de lerarenopleidingen. Het uitgangspunt is dat we door ervaringen uit de wisselen en kennis en kunde te delen op een makkelijke manier van elkaar kunnen leren en dat we daarnaast een ontmoetingsplek creëren voor onderwijsprofessionals uit allerlei sectoren van het onderwijs in en rond Leiden.
Dit is alweer de derde MeetUp 071. De vorige twee gingen over ‘Autonomie van leerlingen’ en ‘Mindset’. Op 11 juni hebben we een heel scala aan onderwerpen waarvan we denken dat ze urgent en relevant zijn. Er is gelegenheid aan te schuiven bij thematafels waarbij naast een gespreksleider een expert (of iemand die veel ervaring heeft met het onderwerp) aanwezig zal zijn die zijn of haar ideeën over het betreffende onderwerp met jullie zal delen. Ook leerlingen zullen bij een deel van de thematafels als expert aanwezig zijn om hun mening te geven. Het is daarbij nadrukkelijk de bedoeling dat er veel ruimte is om ervaringen uit te wisselen en met elkaar conclusies te trekken over het belang van het thema.
Er zijn twee rondes van 45 minuten. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden thema’s één of twee keer aangeboden.

Experts zijn onder andere Gesineke Veerman en Stefan Kras bij  ‘Gevoelige Onderwerpen’ en Menno Mennes bij ‘Motivatie of dwang ?’

 

 

Thematafels

 

1,            Onrustige hoofden

Thematafel die ingaat op de drukte in het hoofd van leerlingen door de vele impulsen die zij krijgen. Wat is er de laatste jaren veranderd en welke gevolgen heeft dat voor de manier waarop leerlingen deelnemen aan het leerproces op school? Kunnen we iets met mindfulness in de klas?

 

 1. Gevoelige onderwerpen

Deze thematafel gaat over identiteit gerelateerde onderwerpen.

Wat als de identiteit van leerlingen of van docenten het lastig maakt om te leren over de  holocaust, seksualiteit en gender, het dragen van een hoofddoek, de uitleg van de evolutietheorie etc. Hoe ga je daar mee om?
 

 1. Formatief toetsen

In hoeverre ondersteunt de manier waarop we toetsen het leerproces van de leerlingen? Is formatief toetsen de oplossing en welke ervaringen hebben we daar op dit moment al mee?


 

 1. Oplaadpunt voor Passie

Werken met leerlingen is een passie. Of niet. Of niet meer.

Gesprek over passie en hoe je dat houdt. Een luchtige thematafel waar we de humor niet uit de weg zullen gaan

 

 

 1. Participerende ouders

Ouders spelen een rol in het onderwijs. We kennen allemaal voorbeelden van ouders die werkstukken maken en spreekbeurten schrijven …Hoe ga je goed met ouders om? Wat te doen met ouders die vooral zelf veel ambitie hebben voor hun kinderen, maar geen gevoel hebben voor hoe de school werkt ? Hoe betrek je ouders die geen belangstelling hebben voor het leren van hun kinderen bij de school ?

 


 

 1. Prestatiepijn

Leerlingen moeten, ook van zichzelf, wel heel veel. Er goed uitzien, alle informatie bijhouden, een CV opbouwen. Dat lijkt niet zo gezond voor hun groei. Als inspiratiebron gebruikten we het boek ‘Prestatiepijn’ van Alderik Visser

 

 

 1. Millennials

Onze leerlingen zijn Millenials. Wat zijn hun kenmerken? Hoe kunnen we hen beter begrijpen. Zie ook Simon Sinke : https://www.youtube.com/watch?v=hER0Qp6QJNU

 

 1. Dwang of motivatie?

De visie die als scholen uitdragen spreekt vaak in mooie woorden over groei, jezelf ontwikkelen, worden wie je bent etc. Maar, de cijfers, het aantal onvoldoendes, de overgangsvormen… zijn nog allemaal uitingen van onderwijs dat keihard beoordeelt. Onze leerlingen lijken die discrepantie in hun gedrag te laten zien door vaak niet gemotiveerd te zijn voor de manier waarop wij ze laten leren. Hoe gaan we daar mee om?

 

Locatie : Rijnlands Lyceum , Oegstgeest
Aanvang : 19.30 inloop

19.45 start ronde 1

20.45 start ronde 2

U bent de eerste om te reageren.
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties