Publicatie

Talent Education Toolkit for Teachers (TETT)

Praktische toolkit ontwikkeld door leraren en experts om kinderen en adolescenten in de school of voorschoolse educatie te stimuleren hun talenten volop aan te spreken.

Profielfoto van Phil Rhebergen
7 november 2018 | 2 minuten lezen

De Talent Education Tookit for Teachers omvat 4 websites :

TETT Design Thinking voor basis en voortgezet onderwijs

TETT Practical Differentation voor het voortgezet onderwijs

TETT Metacognitive Skills voor het basisonderwijs (ook bruikbaar voor de onderbouw in het voortgezet onderwijs)

TETT Challenging Young Children voor voorschoolse educatie en kleuteronderwijs

De websites zijn Nederands- en Engelstalig en omvatten methodes, achtergrond theorie, stappenplannen, lesvoorbeelden en handleidingen. De instrumenten zijn direct toepasbaar in de groep, klas of het vak en bieden een scala van mogelijkheden om leerlingen (of peuters) op gedifferentieerde en creatieve wijze uit te dagen tot leren. 

In de TETT Challenging Young Children wordt veel aandacht besteed aan het identificeren van talent en het ontwikkelen van de creatieve vermogens van (heel) jonge kinderen. Pedagogische medewerkers en leerkrachten kunnen gebruik maken van stappenplannen en spelvormen. Veel aandacht wordt ook besteed aan het voorkomen van onderprestatie en het bevorderen van een "growth mindset". 

De TETT Design Thinking biedt een methode die vanuit probleemoplossend leren mensen in staat stelt om vaardigheden te ontwikkelen om te innoveren. Zowel voor nu als voor een toekomst die nog grotendeels onbekend is. En dat is de wereld waarin het moderne onderwijs zich bevindt.  De belangrijkste fundamenten van de DT methode zijn:

  • creatief denken
  • intensief samenwerken
  • cyclisch werken
  • innovaties toepassen
  • holistische zienswijze.

De methode biedt een gestructureerde aanpak om vaardigheden te ontwikkelen om in een snel veranderde wereld uitdagingen aan te gaan . De methode is geschikt voor alle lagen van het onderwijs en een ideale basis voor projecten.

De TETT Design Thinking omvat een gedetailleerd (cyclisch) stappenplan met tips en tops voor begeleiding en een breed aanbod aan project voorbeelden

De TETT Metacognitieve Vaardigheden ondersteunt de ontwikkeling van metacognitie van kinderen. Juist bij begaafde kinderen blijft die ontwikkeling soms achter omdat deze kinderen vaak (te) snel vanuit hun begrip denken en handelen Metacognitie betreft de kennis en vaardigheden om het eigen denken, handelen en leren te sturen en te controleren. De TETT omvat een 8 stappen-plan om het aanleren van metacognitieve vaardigheden systematisch te integreren in leertaken. De aanpak is ontwikkeld door Dr. Marcel Veenman (IMO) en uitgevoerd en getest door leraren in het internationale Talent Education programma

De TETT Practical Differentiation is ontwikkeld vanuit een nieuwe methodologie van differentieren van Prof. Dr. Ir. Fred Janssen (ICLON - Universiteit Leiden). Deze TETT kent een basistoolkit en een verdiepende toolkit die ieder drie stappen omvat. Met behulp van de basistoolkit kun je praktisch gedifferentieerde lessen maken door eenvoudig omdraaien en weglaten van bestaande lesonderdelen. De verdiepende toolkit maakt het leraren mogelijk hun gedifferentieerde onderwijsrepertoire blijvend uit te breiden, bijvoorbeeld door rekening te houden met de diverse perspectieven van het vak of van de interesses of leerstijlen van de leerlingen. Op deze manier draagt de aanpak ook bij aan de ontwikkeling van gepersonaliseerd onderwijs. 

 

De TETT presenteert talrijke voorbeelden van vakonderwijs uit alle leerlagen van het voortgezet onderwijs. Ook zijn er verschillende lesvoorbeelden opgenomen uit het basisonderwijs. Bij de webbased TETT zijn ook brochures beschikbaar per onderwerp, eveneens gepubliceerd op Talentstimuleren.nl. 

1 document en 1 links toegevoegd