Hulpmiddel

Versnellen zonder drempel

Redactie TalentStimuleren
21 oktober 2014 | 1 minuut lezen

Het product versnellen zonder drempel is gemaakt door BCO Onderwijsadvies, IJsselgroep educatieve dienstverlening & Centrum voor begaafdheidsonderzoek Nijmegen. Het bestaat uit drie onderdelen.

De centrale gedachte van de versnellingswijzer is in essentie: formuleer een onderwijsbehoefte en stel dan vast of dit verrijking dan wel versnelling betekent. Met dit instrument hopen de makers drempels tot versnellen te kunnen verlagen. Het is geen test, maar een hulpmiddel om interne en externe begeleiders, leerkrachten en ouders, te helpen meer gefundeerd een beslissing te nemen. Het instrument is ontwikkeld en uitgeprobeerd in samenwerking met een verschillende intern begeleiders, psychologen en orthopedagogen.

In de workshop wordt naast informatie, ook aangegeven hoe het instrument kan worden ingezet in de voorlichting over versnellen. 

3 documenten toegevoegd

Bronnen

  • Digitale Versnellingswijzer
    De Versnellingswijzer (2014) is ontwikkeld door CBO Talent Development, BCO Onderwijsadvies en De IJsselgroep. Een digitale versie is o.a. te vinden via de website van De IJsselgroep.