Binnen onderwijs: Primair onderwijs

Versnellen

Welke overwegingen spelen een rol bij versnelling?

Versnelling is een van de meest ingrijpende onderwijsaanpassingen voor (hoog)begaafde leerlingen. Wanneer bij een kind sprake is van een grote didactische voorsprong en maatregelen als compacten en verrijken onvoldoende zijn om 'onderwijs op maat' te bieden, is versnellen het overwegen waard. Omdat het een ingrijpende onderwijsaanpassing betreft, is het van belang dat de keuze voor (of tegen) versnelling bewust genomen wordt en alle betrokkenen achter de beslissing staan.

Versnellen kent diverse vormen:

  • Vervroegd instromen in groep 1
  • Overslaan van een groep
  • Doorlopen van meerdere groepen in een schooljaar
  • Versnellen voor een bepaald vak

Versnelling in combinatie met compacten en verrijken

Wanneer wordt gekozen voor versnelling is het goed te weten dat versnelling alleen geen voldoende onderwijsaanpassing is. Aanpassingen in de reguliere leerstof zijn nodig om tegemoet te komen aan de specifieke leerbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen, ook na een versnelling! Als een school alleen versnelling toepast en verder geen aanpassingen maakt in het onderwijsaanbod is dit geen goede zaak. In dat geval moet de leerling zich alsnog aanpassen aan het onderwijsaanbod, in plaats van dat het onderwijsaanbod wordt aangepast aan de behoeften van de leerling. Versnellen moet plaatsvinden, indien het duidelijk in het belang van de leerling is en versnellen mag niet louter het gevolg zijn van de onmacht van de school om andere maatregelen te treffen (Doornekamp, Drent en Bronkhorst, 1999).

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties