Hulpmiddel

Pientere Peuters

Profielfoto van Fanny Cattenstart
22 april 2014 | 1 minuut lezen

Het doel van de methode is signaleren van een voorsprong, alert zijn op de behoefte en in gesprek gaan (met ouders) over de beste begeleiding. Het kind wordt beter gezien zoals hij/zij is en krijgt aanbod naar behoefte. Ouders zijn tijdig alert zodat zij een goede schoolkeuze kunnen maken. Door anders te kijken en bewust middels spelobservaties met de kinderen aan de slag te gaan wordt geleerd anders te kijken. De signalen van kinderen worden hierdoor beter geinterpreteerd en het materiaal beter ingezet of uitgebreid.

In de methode is een stuk theorie uitleg, diverse tools en hulpmiddelen voor en tijdens de spelobservaties en tot slot handvatten voor houding en aanpak.

1 document toegevoegd