Hulpmiddel

Kindplan voor begaafde kinderen

Profielfoto van Alfons Bakker
Alfons Bakker
28 februari 2014 | 1 minuut lezen

Kinderen die in een plusgroep instromen, kunnen zo veel, maar laten ook vaak hiaten zien die soms maar lastig boven water zijn te krijgen. Waarom valt de concentratie zo tegen? Waarom wil het met het plannen van een opdracht niet lukken?  Hoe komt het dat samenwerken zo lastig is? Hoe ga je om met kritiek? Waarom is het omgaan met eisen die aan het werk gesteld worden  moeilijk?

Door middel van een kindgesprek kan een kindplan opgesteld worden. Vaak komen uit een aangeleverd dossier al aandachtspunten naar voren, maar de ervaring leert dat deze kinderen uitstekend onder woorden kunnen brengen in welke vaardigheden zij zich nog kunnen ontwikkelen.

Als de hulpvraag is geformuleerd, wordt besproken wat de stimulerende en belemmerende factoren zijn, wat het doel voor de leerling en wat het doel voor de leerkracht is.

Tussendoelen worden opgesteld en samen met de leerling wordt bekeken welke hulp nodig is, van wie deze hulp kan komen, wat het kind zelf gaat doen en hoe de uitvoering eruit zal zien.

Er wordt een evaluatiedatum vastgesteld, maar eigenlijk zijn gesprekjes met een grote regelmaat nodig om de vinger aan de pols te kunnen houden. De kinderen reflecteren op hun vraag aan de hand van een digitaal reflectieformulier.

Omdat de aan te pakken vaardigheid door middel van een getal binnen een schaal concreet gemaakt wordt ( "Zo is het nu...." , "Zo wil ik het volgende keer.....") begrijpen de kinderen dat er actie nodig is om "op te schuiven" binnen de schaal en wordt een hoger cijfer ook als te bereiken doel gezien.

1 document toegevoegd
Profielfoto van Karin van der Meer-Arp
10 jaar geleden
Profielfoto van Karin van der Meer-Arp
10 jaar geleden

Leuk! Ik werk al een aantal jaar zo!