Hulpmiddel

Stappenplan opdrachten ontwikkelen

Redactie TalentStimuleren
19 december 2013 | 1 minuut lezen

Dit document bevat een stappenplan en vijf formats die ingezet kunnen worden om opdrachten voor talentontwikkeling op een eenduidige wijze vorm te geven. Het is afhankelijk van de school naar welk format de voorkeur naar uit gaat. Daarnaast treft u in de bijlage een handreiking om leerdoelen SMART te formuleren.

Het stappenplan met formats maakt deel uit van de ontwikkelcyclus voor talentontwikkeling. De ontwikkelcyclus gaat uit van een aantal stappen (onderzoeken, ontwerpen, uitvoeren en evalueren), om zodoende te komen tot een gestructureerde aanpak voor talentontwikkeling.

1 document toegevoegd