Inloggen?

Inloggen Help

Intakevragenlijst Kleuters

Geplaatst door:
Redactie SLO

De 'Intakevragenlijst Kleuters' voor ouders en leerkrachten heeft als doel alle kinderen vroegtijdig in beeld te brengen. Hierdoor kunnen onderwijs en begeleiding goed afgestemd worden op de ontwikkelingsbehoeften van het individuele kind.

De diversiteit in ontwikkeling op het moment dat kleuters aangemeld worden bij een basisschool is groot. Op de verschillende ontwikkelingsgebieden (bijv. cognitief, motorisch, sociaal en emotioneel) kan het verschil zich manifesteren als een achterstand in ontwikkeling ten opzichte van leeftijdgenoten. Eveneens kan het duidelijk worden dat er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong. De voorsprong of achterstand ten opzichte van leeftijdgenoten kan een paar maanden zijn, een jaar, maar ook meerdere jaren. Of er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong of -achterstand kan per ontwikkelingsgebied verschillen.

Ouders hebben de ontwikkeling van hun kind gevolgd en zijn daarom in staat in te schatten waar hun kind staat. Zij hebben hun kind zien functioneren in verschillende omgevingen. Ouders kunnen dus veel informatie geven over hun kind. Voor een school is het meenemen van de deskundigheid van ouders een kans om van begin af aan het onderwijs aan te laten sluiten bij het kind, in het aanbod en in de begeleiding. Dat het kind bij aanvang van de basisschool in beeld is, is belangrijk om een doorgaande ontwikkeling mogelijk te maken. Kleuters kunnen zich heel snel aanpassen en de kans hierop is groter bij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
coach/ trainer voor ouders, opvoeders en kinderen

Klopt het dat de zachte kant van hoogbegaafdheid/ontwikkleingsvoorsprong niet is opgenomen in de vragenlijst? Ik mis namelijk de gevoeligheid, het creatief denken, het rechtvaardigheidsgevoel en perfectionisme.... Ik krijg de indruk dat deze lijst zich richt op de cogniitief begaafde kleuters.

Specialist begaafdheid, Senior Leerplanontwikkelaar po, ECHA Specialist (Hoog)begaafdheid, Projectleider Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling

De intakelijst verwijst naar alle ontwikkelingsgebieden met als doel om aan te sluiten op ontwikkelingsbehoeften met ruimte voor de eigenheid van ieder kind. Dit zou in een gesprek met ouders verder verdiept kunnen worden.

Organisatie: SLO
Functie: Specialist begaafdheid, Senior Leerplanontwikkelaar po, ECHA Specialist (Hoog)begaafdheid, Projectleider Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling
Organisatie: Cleverbee
Functie: coach/ trainer voor ouders, opvoeders en kinderen