Zoeken

1-10 van 20 resultaten.
Sorteer op:
15 september

Opleiding Expert Slimme Peuters en kleuters, geaccrediteerd door het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)

EXPERT SLIMME PEUTERS en KLEUTERSBij ieder kind verloopt de ontwikkeling anders en verschilt het...

Talent Education Toolkit for Teachers (TETT)

In het Erasmus-plus project Talent Education hebben leraren, wetenschappers en opleiders samengewerkt om nieuwe leermethodes te ontwikkelen aangepast aan de

Intakevragenlijst Kleuters

Excel tool met vragenlijst voor ouders en leraren om kinderen vroegtijdig in beeld te brengen. Na het invullen wordt het

Kwaliteitskaart Kleuters

Deze kwaliteitskaart geeft toegankelijke en praktische informatie over het herkennen en begeleiden van jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in de

Bijdehante baby's en pittige peuters

Dit boek helpt je de kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong bij baby's en peuters te herkennen. Bij de juiste ondersteuning kan

slim leren voor cognitief talent

het signaleren van de onderwijsbehoefte van basisschoolleerlingen kan je doen op basis van (toets) resultaten. Het talent van een kind

Ieder kind wil gezien worden, ook het kind met...

... voorsprong.Vroeg signaleren kan het kind helpen zich te ontwikkelen op een manier die past en om deze reden deel ik kennis met pedagogisch medewerkers en gastouders over...

Mus & Fret® Lespakket: een Inspirerend...

Mus & Fret® Lespakket: een Inspirerend bronnenboek voor talentontwikkeling en signalering van ontwikkelingsvoorsprong. Een pakket boordevol kunstzinnige lessuggesties, wetenschappelijke...

PetitPlus-kleuters

Opdrachtkaarten voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Het lesmateriaal PetitPlus-Kleuters bestaat uit opdrachtkaarten waarmee kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong zowel zelfstandig als

Brede kijk op talentvolle leerlingen

Dit artikel gaat in op de vraag hoe je tot een beredeneerd, passend onderwijsaanbod kan komen voor begaafde leerlingen en
ProfessionalsOrganisaties