Inloggen?

Inloggen Help

Publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van dit type bijdrage. U kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

  Recht doen aan verschillen is maatwerk

  Hoe manifesteert maatwerk zich in beleid en praktijk, wat zijn recente ontwikkelingen en wat zijn de curriculaire uitdagingen op het terrein van maatwerk? Daarover gaat dit hoofdstuk uit de Curriculumspiegel 2017 (SLO)

  2760
  Geplaatst door Redactie SLO

  Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs

  uitdagendgedifferentieerdvakonderwijsdef.pdf

  Een praktische toolkit waarmee je je onderwijsrepertoire van gedifferentieerd uitdagende lessen bijna eindeloos kan uitbreiden. Daarbij bouw je stapsgewijs voort op wat je wil en al kan, zodat je in flow blijft en controleverlies en verveling voorkomt.

  5667
  Geplaatst door Redactie SLO

  Het toetsen van de toekomst

  Leerplan_januari_februari_2016.pdf

  Toetsen om van te leren, niet om mee te beoordelen. Dat is het idee achter de diagnostische tussentoets in het laatste jaar van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dit artikel vertelt over het experiment om formatief te toetsen voor de kernvakken.

  3068
  Geplaatst door Redactie SLO

  Wat nu?

  watnu.pdf

  In deze publicatie wordt de rol van de docent besproken bij het begeleiden van de onderzoekende leerling. Dilemma's en keuzes in het begeleiden van begaafde leerlingen bij de uitvoering van verrijkingstaken worden besproken.

  3938
  Geplaatst door Redactie SLO

  Cultuur centraal

  Eerste ontwikkelingen rondom cultuurprofielscholen.

  1725
  Geplaatst door Redactie SLO

  Kanskaarten voor kunst

  SLO-publicatie met als doel om leerlingen in het havo/vwo hun eigen kunstzinnige mogelijkheden te laten verkennen en te versterken.

  1224
  Geplaatst door Redactie SLO

  Competent doorstromen

  publicatie competent doorstromen (pws).doc

  De vraagstelling van het project was: In hoeverre willen en kunnen VO-scholen het competentiegerichte onderwijs ontwikkelen en implementeren met oog op de aansluiting tussen de bovenbouw van h/v en het HO? De evaluatie van het project richt...

  2299
  Geplaatst door Redactie SLO

  Handboek Projectonderwijs

  Handboek voor het opzetten of verstevigen van projectonderwijs op de eigen school met hulpmiddelen en bronnen, die ondersteuning kunnen bieden bij het zoeken naar antwoorden op relevante vragen.

  2966
  Geplaatst door Redactie SLO

  Focus op talentontwikkeling & excelleren in het vo

  focus-op-talentontwikkeling-en-excelleren-in-het-vo.pdf

  Dit onderzoek geeft inzicht in de manier waarop het vo inhoud geeft aan het aanbod en de begeleiding van (hoog)begaafde en talentvolle leerlingen.

  5363
  Geplaatst door Redactie SLO

  Wat nu?

  watnu.pdf

  De docent als gids van de onderzoekende leerling. Dilemma's en keuzes in het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen bij verrijkingstaken.

  2543
  Geplaatst door Redactie SLO