Binnen onderwijs: Havo/vwo

Inquiry learning for gifted children

Moeten hoogbegaafde leerlingen ondersteund worden tijdens onderzoekend leren?

Vaak wordt geadviseerd hoogbegaafde leerlingen open, complexe taken te geven. Onduidelijk is of deze leerlingen ondersteund moeten worden in deze taken. Deze studie onderzocht 64 basisschoolleerlingen, willekeurig toegewezen aan één van drie condities die verschilden in hoeveelheid ondersteuning in een onderzoekend leertaak in het electriciteitsdomein. Leerlingen in de “ongestructureerde onderzoekend leren”-conditie ontvingen open onderzoeksopdrachten en experimenteerden zonder extra ondersteuning. In de “gestructureerde onderzoekend leren”-conditie experimenteerden leerlingen terwijl ze ondersteund werden in het doorlopen van de onderzoekscyclus. In de “gedemonstreerde onderzoekend leren”-conditie demonstreerde de leerkracht relevante experimenten terwijl de onderzoekscyclus gezamenlijk doorlopen werd. Resultaten laten zien dat leerlingen in de “gestructureerde onderzoekend leren”-conditie meer geleerd hadden dan leerlingen in de andere twee condities, meer flow ervoeren en een betere stemming hadden.

Publicatie in High Ability Studies, juni 2015

Bijlage : bijbehorend voorstel dat Tessa Eysink heeft ingediend voor de Onderwijs Research Dagen en een posterpresentatie

5348
Subtitel: Moeten hoogbegaafde leerlingen ondersteund worden tijdens onderzoekend leren?
Auteur: Tessa H.S. Eysink, Loes Gersen en Hannie Gijlers
Uitgever: High Ability Studies
Jaar van uitgave: 2015
Plaats van uitgave: Erlangen-Nuremberg Germany
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties